Sở dĩ mình không thích những lời động viên sến xúa vì mất mấy năm mình tìm cách để mẹ mình có động lực luyện tập để có sức khoẻ

Sở dĩ mình không thích những lời động viên sến xúa vì mất mấy năm mình tìm cách để mẹ mình có động lực luyện tập để có sức khoẻ .. Vì bà ấy ủ rũ mệt mỏi đau bệnh triền miên .. bằng... Read More