Author Archives: admin

Đang ngồi make up chuẩn bị ra đường, chồng đi qua đi lại nhìn nhìn, buột miệng hỏi luôn, thấy người ta đẹp hay sao mà nhìn lắm thế

đang ngồi make up chuẩn bị ra đường, chồng đi qua đi lại nhìn nhìn, buột miệng hỏi luôn, thấy người ta đẹp hay sao mà nhìn lắm thế? chồng: ối, vợ anh đẹp nhất trên cuộc đời này!(hehe…... Read More