Author Archives: Ẩn danh

GIÁO HUẤN CỦA SƯ ÔNG TRÚC LÂM Này Thiện tri thức chớ nghe tôi nói Không liền chấp không thứ nhất là không nên chấp không nếu để tâm không ngồi tĩnh tọa đó tức là chấp vô ký không

GIÁO HUẤN CỦA SƯ ÔNG TRÚC LÂM Này Thiện tri thức, chớ nghe tôi nói Không liền chấp không, thứ nhất là không nên chấp không, nếu để tâm không ngồi tĩnh tọa, đó tức là chấp vô ký không. Ngài... Read More

Một ước mơ chỉ thành sự thật khi ước mơ đó được góp nhặt từng ngày hãy buông khi mệt mỏi và lấy lại sau khi buông Một ước mơ chỉ thành sự thật khi ước mơ đó được góp nhặt từng ngày hãy

Một ước mơ chỉ thành sự thật khi ước mơ đó được góp nhặt từng ngày hãy buông khi mệt mỏi và lấy lại sau khi buông…Một ước mơ chỉ thành sự thật khi ước mơ đó được góp nhặt từng... Read More

Nó là boss của tôi đấy giờ tôi chả sợ ai ngoài nó Nó không ăn cũng lo nó không ngủ cũng sợ nó không ỉa lại càng sợ hơn Lúc nó ra với xã hội nó chỉ được có hơn 2kg mà trộm vía sau có gần 2 tháng

Nó là boss của tôi đấy , giờ tôi chả sợ ai ngoài nó … Nó không ăn cũng lo, nó không ngủ cũng sợ, nó không ỉa lại càng sợ hơn … Lúc nó ra với xã hội, nó chỉ được có hơn 2kg, mà trộm... Read More