Author Archives: FB Crawler

Kẻ thù của chứng mất ngủ không gì khác đó là HỘP ĐÁ MUỐI NÓNG HIMALAYA sẽ trực tiếp tác động đến huyệt DŨNG TUYỀN dưới lòng bàn chân giúp

Kẻ thù của chứng mất ngủ không gì khác đó là HỘP ĐÁ MUỐI NÓNG HIMALAYA sẽ trực tiếp tác động đến huyệt DŨNG TUYỀN dưới lòng bàn chân giúp: —Đào thải độc tố trong cơ thể ra ngoài —Lưu... Read More

Điều tâm niệm thứ năm trong Mười điều tâm niệm được trích từ sách Bảo Vương Tam muội Niệm Phật Trực Chỉ 寶王三昧念佛直指 nói rằng Mưu sự bất cầu dị thành 謀事不求易成 và giải thích là Sự dị thành tắc chí thành khinh mạn 事易成則志成輕慢 Cả hai câu này được Hòa thượng Trí Quang gồm chung để dịch thành một ý là Việc làm đừng mong dễ thành vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo

Điều tâm niệm thứ năm trong Mười điều tâm niệm được trích từ sách Bảo Vương Tam-muội Niệm Phật Trực Chỉ (寶王三昧念佛直指) nói rằng: Mưu sự bất cầu dị thành (謀事不求易成), và giải... Read More