Monthly Archives: July 2014

Viêm gan B.

VIÊM GAN B – Bệnh viêm gan virus loại B (Hepatitis B). – Viêm gan loại virus B trước đây được gọi là viêm gan huyết thanh vì khi đó ta tưởng là bệnh chỉ truyền khi nhận máu, khi dùng cùng kim chích... Read More