Monthly Archives: August 2014

Ung thư di căn.

A. Ung thư di căn. Gan là nguồn gốc thông thường của nhiều khối u di căn, thông thường nhất là đại trực tràng, vú và phổi, mặc dù thực tế tất cả ung thư đều cho thấy có sự di căn của gan. Trong... Read More