Monthly Archives: August 2014

Xơ gan.

+ Tổng quan? Mỗi năm, có gần 25000 người Mỹ chết vì xơ gan – một bệnh mà gây ra sẹo không hồi phục ở gan. Xơ gan đặc biệt nguy hiểm vì sự có mặt của mô sẹo làm cho gan khó thực hiện những... Read More