Monthly Archives: March 2015

Những người mắc bệnh lí amíp không nên sử dụng thức ăn có tính kích thích cay nóng, như rau hẹ, thịt dê, ớt, trà đặc, rượu, cà phê, bởi các thực phẩm này đều kích thích rất mạnh đến các cơ quan của cơ thể

1. Những điều cần ghi nhớ về dưỡng sinh Những người mắc bệnh lí amíp không nên sử dụng thức ăn có tính kích thích cay nóng, như rau hẹ, thịt dê, ớt, trà đặc, rượu, cà phê, bởi các thực phẩm... Read More