Monthly Archives: April 2015

Những người có thể trạng quá nặng nên giảm lượng hấp thụ các loại ngũ cốc, không ăn hoặc ăn ít các đồ ngọt, tăng cường hoạt động thể lực khiến thể trọng duy trì ở mức độ bình thường

Những người có thể trạng quá nặng nên giảm lượng hấp thụ các loại ngũ cốc, không ăn hoặc ăn ít các đồ ngọt, tăng cường hoạt động thể lực khiến thể trọng duy trì ở mức độ bình... Read More