Monthly Archives: June 2015

Mát gan hòa

2. Các món cháo nên sử dụng (1) Dạ minh sa Công hiệu chữa trị; Loại thuốc này cỏ tính vị cay, hàn, có tác dụng thanh nhiệt sáng mắt, tán huyết tiêu tích, Nó có thể được sử dụng cho các chứng... Read More

Bệnh cận thị

Chương 9 CÁC LOẠI BỆNH VỀ CÁC GIÁC QUAN THƯỞNG GẶP I. CẬN THI Cận thị là một loại bệnh về mắt, có đặc trưng là khi nhìn nhưng vật ở gần thì rất rõ, khi nhìn những vật ở xa thì lại rất... Read More