Monthly Archives: September 2015

Araphát

Araphát không ở đâu nhất định; ngay trong đêm có thể ông đã chuyên chở nằm. Nhiều lần đạn đã bắn vào nơi ông vừa dời chỗ. Hàng ngày ông phải tiếp nhiều khách, dự nhiều hội nghị, ổng... Read More

Trừ thấp

(2)ôxà Công hiệu chữu trị: Thịt ô xằ (rắn đen) có tính vị ngọt, ấm, thuộc về kinh gan và thận, có tác dụng trị phong trừ thấp. Món ăn thực nghiệm Cháo ô xà Thịt rắn đen 100 gam, gạo tẻ 100... Read More