Monthly Archives: May 2016

Viện phí P2

vụ phí, và các hao môn chiết khấu bất động sản, trang thiết bị. Giá các dịch vụ ngoài y học vế dịch vụ khách sạn chưa tính đến trong một phần viện phí, nhưng nhiều BV ở phía Nam đã tổ chức... Read More

Viện phí

Viện phí mỗi quan tâm của mỗi người PTS. LÊ ĐỨC CHÍNH Viện phí không chỉ là mối quan tâm của mỗi người bệnh mà còn là mối quan tâm của bệnh viện để cân đối thu chi, bảo đảm công... Read More

Biên bản họp

Biên bản họp Họp lãnh đạo Bộ với các vụ chúc năng để xem xét kỷ luật đối với cán bộ của Viện BVBM và TSS có liên quan đến việc tử vong của sản phụ Đặng Thanh Thủy I Căn cứ vào kết... Read More

Bức thư ngỏ

Bức thư ngỏ Gửi bà TRẦN THỊ NHÀI và ống NGUYỄN THƯỢNG LÂM – Mẹ và chồng sản phụ ĐẶNG THANH THỦY Trước hết, một lần nữa chúng tôi xin thành thật chia buồn với gia đinh về sự mất mát... Read More