Monthly Archives: June 2016

Cây chân danh

Từ lâu, để thay thế cho vị đỗ trọng .(thuốc bẳc), nhiều cây rất khác nhau về mặt hình thái thực vật đã được sứ dụng với tên “Đỗ, trọng nam , dựa trên cơ sở khi bẻ vỏ cây.... Read More

Thuốc dùng ngoài

Nên sử dụng THUỐC DÙNG NGOÀI như thế nào? Những loại thuốc dùng ngoài thông thường pha bằng nưóc (như thuốc đo), bằng cồn (như A.S.A). bằng dạng kem hoặc mỡ như các thuốc gentamicin Muốn có kết... Read More