Monthly Archives: July 2016

Cây sến

Cây sến (Madhuca pasquieri (Dubard) ■ H.J.Lam thuộc họ Hồng xiêm (Sapotaceae), tên khác là sên mật, sến nhựa, sên mủ, là một cày gỗ to. thường xanh, cao 30-35m. Tán lá dày. vỏ thân màu nâu sầm, nứt nẻ.... Read More