Monthly Archives: August 2016

Còn biết kêu ai

Mặc nhân dân các phố ở phường Lê Lợi. thi xã Hưng Yên (Hài Hưng) kiến nghị, phản đối, bãi rác thị xã vẫn ngang nhiên tồn tại gần 4 năm nay Dân kêu thi công nhân Công ty thị chính thị xã Hưng Yên... Read More