Monthly Archives: December 2016

Chữa sán dây

Người bệnh có sán dây ký sinh trong đường tiêu hóa thường ăn uống kém, có nhiều lúc tự nhiên ứa nước rãi hoậc cồn cào đau bụng, thường ăn thức ngọt vào thi đỡ, bênh lúc phát, lúc yên. đau... Read More

Rau má

Rau má tên khoa học là Gantell aasiatica; thuộc họ hoa tán Umbelliterac. một số nơi còn gọi là tích tuyết thảo.   Trong rau má có ancaloit gọi là hytrocotilin, glucozit là asiaticosit, gentenlozit. Một số tác giả... Read More