Monthly Archives: April 2017

Bài ca hy vọng

Trương Phi tính nóng, người đời tưởng là ông vô mưu, nào ngờ khi làm Huyện lệnh Cổ Thành, dân có gì oan ức cứ việc kêu, nhiều vụ kiện rắc rối được ông xử gọn trong nháy mắt. Lần ấy có... Read More