Monthly Archives: June 2017

Trình dược viên

Trình dược viên và những người buôn xong đã đưa thuốc đến mọi nơi. Hoạt dộng không chuẩn mực của họ cần dược xem xét   Gặp dược sĩ Thu Trang tại Sái Gòn trong bộ cánh khá mốt, cưỡi xe Dream... Read More