Monthly Archives: June 2017

Ikebana Nhật Bản

Bà H.Bierdrager- nghệ nhân sô mộttrong lĩnh vực Ikebana của Nhật Bản, bà vừa có dịp tới Việt Nam để giới thiệu cho I công chúng nghệ thuật cắm hoa độc đáo này của người Nhật. Với bắt cứ loại... Read More