Monthly Archives: December 2017

Hết hôm nay chia tay hai tình yêu to bự của con rồi, con chẳng vào sài thành đưa bà và thím Đi chơi đc vì công việc quá…

Hết hôm nay chia tay hai tình yêu to bự của con rồi, con chẳng vào sài thành đưa bà và thím Đi chơi đc vì công việc quá bận ạ, hẹn hai ty của con vào dịp khác nhé, con chúc ty của con có chuyến thăm sài... Read More