Monthly Archives: December 2018

QUAN TRỌNG NHẤT LÀ THẦN THÁI Thà làm rồi tiếc còn hơn tiếc vì không làm hãy cứ làm đi cứ thử đi vì đôi khi mọi thứ chỉ đến một lần mà thôi

QUAN TRỌNG NHẤT LÀ THẦN THÁI!!! Thà làm rồi tiếc còn hơn tiếc vì không làm, hãy cứ làm đi, cứ thử đi vì đôi khi mọi thứ chỉ đến một lần mà thôi. Hãy thử nghiệm. Hãy hành động. Lần 1... Read More

MAI SẼ LÀ NGÀY CUỐI CÙNG Ngày 15 3 Manulife Phúc Thọ Phu Thê sản phẩm Bảo Hiểm luôn gây tiếng vang lớn trong thị trường sẽ dừng bán

MAI SẼ LÀ NGÀY CUỐI CÙNG. Ngày 15-3, Manulife – Phúc Thọ Phu Thê, sản phẩm Bảo Hiểm luôn gây tiếng vang lớn trong thị trường sẽ dừng bán Đây sẽ là Sản phẩm bảo vệ bệnh lý nghiêm trọng dài... Read More

Mấy ngày trước tết chạy ngược chạy xuôi ngoài đường chủ quan nhanh nhanh tí về cho bú hút luôn kết quả là giảm sữa thê thảm

Mấy ngày trước tết chạy ngược chạy xuôi ngoài đường, chủ quan nhanh nhanh tí về cho bú/ hút luôn, kết quả là giảm sữa thê thảm. Thêm thằng con có tật là đi lên xe, tới chỗ lạ, đông ng là ko... Read More

GIÁO HUẤN CỦA SƯ ÔNG TRÚC LÂM Này Thiện tri thức chớ nghe tôi nói Không liền chấp không thứ nhất là không nên chấp không nếu để tâm không ngồi tĩnh tọa đó tức là chấp vô ký không

GIÁO HUẤN CỦA SƯ ÔNG TRÚC LÂM Này Thiện tri thức, chớ nghe tôi nói Không liền chấp không, thứ nhất là không nên chấp không, nếu để tâm không ngồi tĩnh tọa, đó tức là chấp vô ký không. Ngài... Read More