Monthly Archives: April 2019

Lợi ích của cảm xúc tích cực Những người thành công vẫn có thể gặp phải những chuyện tồi tệ những sai lầm thất bại như bao người khác nhưng điều khác biệt là họ luôn duy trì được cảm xúc tích cực cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa Những cảm xúc tích cực đó lại tiếp tục thúc đẩy họ hành động mạnh mẽ hơn sáng tạo hơn cho đến khi họ đạt được kết quả mong muốn

Lợi ích của cảm xúc tích cực Những người thành công vẫn có thể gặp phải những chuyện tồi tệ, những sai lầm, thất bại như bao người khác, nhưng điều khác biệt là họ luôn duy trì được cảm... Read More