Xí nghiệp liên doanh VietSovpetro 15 năm xây dựng và phát triển

Chuyên đề về dầu khí

Xí nghiệp liên doanh VietSovpetro 15 năm xây dựng và phát triển

Ngô Thường San (giám đốc VietSovpetro)

Xí nghiệp Liên doanh (Vietsovpetro) được thành lập trên cơ sở Hiệp định liên Chính phủ giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang CHXHCN Xô viêt (cũ) ký ngày 19 tháng 6 năm 1981 tại Moscva về việc thành lập XNLD Việt Xô tiến hành thăm dò địa chất và khai thác dầu, khí ở thềm lục địa phía nam CHXHCN Việt Nam • Hiệp định này là sự phát triển cụ thể các điều quy định của “Hiệp định Việt Xô về hợp tác tiến hành thăm dò địa chất và khai thác dầu, khí ở thềm lục địa phía nam CHXHCN Việt Nam ký ngày 3 tháng 7 năm 1980”

XNLD Vieisovpetro ra đời trong hoàn cảnh thuận lợi là đất nước vừa mới thống nhất Đảng và Nhà nước ta có chủ trương đúng đắn và nhất quán xây dựng một ngành dầu khí thực sự trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của nền kinh tế đất nước. Tổng công ty đẩu khí được thành lập chính thức năm 1975, đã có những kinh nghiệm ban đầu trong việc thặm dò khai thác khí trên đất liền và hợp tác với các công ty tư bản trong giai đoạn 1976-1980. Sự ủng hộ, hợp tác anh em của hai nước CHXHCN Việt Nạm và LBCHXHCN Xô Viết dang phát triển đến đỉnh cao rực rỡ. Thời kỳ này, bạn đang lập trung giúp Việt Nam xây dựng các công trinh cơ sơ hạ tầng trọng điểm các trung tâm năng lượng, trong đó có dầu khí. Tất cả những tiền đề đó đã tạo những điều kiện rất, thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển một liên doanh đầu tiên với nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí.

Đồng thời, XNLD ra đời có không ít những khó khăn, đất nước vừa khoát khỏi cuộc chiến tranh, kinh tế còn kiệt quệ, thiếu vốn đầu tư và bị bao vây kinh tế. Công nghiệp dầu khí mới hình thành còn rất non trẻ, cơ sở vật chất kỹ thuật hầu như chưa có, Việt Nam có rất ít chuyên gia giỏi và công nhân lành nghề trong lĩnh vực khai thác dầu trên biển.

Trước nhiệm vụ đầy khó khăn, thử thách nhưng rất vinh quang mà Đảng, Nhà nước giao phó, được sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, dưới sự quản lý của Tổng công ty dầu khí, sự giúp dỡ tận tình của các bộ, các ngành, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, tập thể CBCNV Vietsovpetro vừa khẩn trương xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật trên bờ và đào tạọ đội ngũ, vừa tiến hành công tác tìm kiếm – thăm dò và xây dựng các công trình khai thác ngoài biển.

Chỉ sau hai năm rưỡi kể từ ngày ký Hiệp định, nhiều vỉa dầu công nghiệp tại mỏ Bạch Hổ đã được phát hiện. Một loạt giếng khoan thăm dò và khại thác đã được thi công và giàn khai thác đầu tiện đã được lắp đặt tại mỏ Bạch Hổ, lần dầu đầu tiên đã được khơi lên vào ngày 215-06-1986 báo hiệu một kỳ nguyên mới của nền công nghiệp Việt Nam – kỷ nguyên công nghiệp khai thác dầu và khí từ vùng thềm tục địa và đưa nguồn tài nguyên thiên nhiên quý báu vào phục vụ cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Trong giai đoạn I XNLD Vietsovpetro đã triển khai tìm kiểm thăm dò lại 7 lô 09, 16, 15, 05, 04, 10 và 11, đã xác minh trữ lượng công nghiệp và đưa mỏ Bạch Hổ vào khai thác từ năm 1986, phát hiện hai mỏ dầu khí có trữ lượng công nghiệp là Đại Hùng và Rồng vào năm 1988.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *