Giới tôn giáo ở Thái Lan tham gia chăm sóc người nhiễm HIV/ADIS

Giới tôn giáo ở Thái Lan tham gia chăm sóc người nhiễm HIV/ADIS

Tỷ lệ lây nhiêm HIV do quan hệ tình dục cao đến như vậy là do thanh thiêu niên ở đây có quan hệ tình dục sớm và dễ dàng có quan hệ tình dục với gái mại đâm. Mặt khác Chiang Rai cũng là một tỉnh du lịch với số gái mại dâm rát lớn, khoảng 50.000 người, tỷ lệ nhiễm HÍV của gái mại dâm qua giám sát điểm là 23,5% (tháng 6 năm 1995).

Ủy ban phòng chống AIDS tỉnh do Thống đốc tỉnh làm Chủ tịch đã đề ra các nhiệm vụ chính là :giáo dục sức khỏe cho cộng dồng ; tư vấn và xét nghiệm ; hỗ trợ y tế cho người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục và AIDS, người nghiện ma tuy. ủy ban phòng chống AIDS tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc người nhỉễm HIV/AIDS, ủy ban đã tổ chức huấn luyện về chăm sóc bệnh nhân AIDS cho các nhà sư, Học sinh cấp III, người tình nguyện và gia đình người nhiễm HIV/AIDS, cùng với cán bộ y tế tổ chức chăm sóc người nhiễm HIV tại nhà, tại cộng đồng và tại bệnh viện. Ủy ban chủ động điều phối nguồn hỗ trợ từ chính quyền điạ phương, các tổ chức phí Chính phủ Quố tế và trong nước, các ngành giáo dục, nông nghiệp và các cơ quan khác, kể cả nguồn hỗ trợ từ các người chủ thuê nhân cônq… cho các hoạt động phòng chống AIDS nóí chung va các hoại động chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS nói riêng,

Chương trình chăm sóc dựa vào các nhóm tôn giáo cộng đồng được triển khai từ 10-1993, những người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS được hỗ trợ thường xuyên, được khuyến khích làm việc, kiếm sống được cán bộ y tế khám và Cấp thuốc định kỳ, tư vấn và hỗ trợ tinh thần.

Đặc biệt, ở đây các nhà sư đã tham gia vào các hoạt động phòng chống AlDs ngay từ những ngày đâu và cổ vai trò quan trọng trong chương trình chầm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Họ phát tài liệu truyền thông vè tôn giáo hướng dẫn những người nhiễm HIV/AIDS đọc và suy nghĩ về các giá trị tôn giáo thông qua các buổi thảo luận và suy ngẫm tại các chùa trong tỉnh. Các nhà sư còn tham gia chãm sóc người nhiêm HIV tại nhà, tại cộng đồng, giúp đỡ các thủ tục khi làm ma chay…

Thực tế cho thấy chương trình chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS của Chiạng Rai là có hiệu quả, ủy ban phòng chống AIDS của tình đã tranh thủ được sự hỗ trợ tinh thần và vật chất của các nhà sư. Điều này đặc biệt có ý nghĩa ở một đất nước mà 90% dân số theo đạo Phật. Với sự giúp đỡ của các nhà sư, Chiang Rai còn tạo được một môi trựờng xã hội mà sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhíềm HIV/AIDS là không đáng kể,hy vọng sẽ phần nào hỗ trợ và làm giảm nỗi đau thể xác, tình thần cho những người nhiễm HIV và gia đình họ.

BS NGUYỄN DUY TÙNG Văn phòng UBQG phòng chống AIDS

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *