Mỗi người mỗi ngày cần uống bao nhiêu nước ?

Mỗi người mỗi ngày cần uống bao nhiêu nước ?

Thành phần nước trong cơ thể chủ yếu được cung cấp bởi nước: uống và thức ăn, sau nữa là nước được sản sinh ra sau khi các chất prôtêin, chất béo và hợp chất đường được oxy hóa trong cơ thể (người ta gọi nước này là “nước nội sinh” hoặc “nước thay thế”). Một ngưòi không uống, không ăn gì (người ta gọi là “đoạn thủy tuyệt lương”) thì trong cơ thể mỗi ngày còn có thể có 300 mililit nước nội sinh. Trong trường hợp bình thường, lượng nước cần cho mỗi ngày tỉ lệ thuận với lượng nhiệt mà cơ- thể tiêu hao. Như vậy tức là cơ thể cứ tỏa ra 1 lượng calo nhiệt 1 lượng thì cần phải có 1 mililit nước. Vì thế, người lớn, mỗi người cần khoảng hai lít nước. Chỉ có điều ,Iượng nước của mỗi người đều có quan  nhiệt độ không khí, tình trạng cơ thể và điều kiện công tác của họ. Lượng hao càng lớn thì lượng nước cần thiết cho cơ thể càng nhiều. Đối vói những người lao động nặng nhọc, vất vả, căng thẳng hoặc làm việc ở những nơi nóng bức, mồ hôi ra nhiều, lượng nước mất đi nhiều cần phải bổ sung kịp thời một cách hợp lý có thể mới duy trì được sự cân bằng nước trong cơ thể. Đương nhiên, việc uống nước cũng phải thật khoa học mới được. Khi uống, cũng không nên uống nhiều một lúc, mà cần phải uống ít một và uống làm nhiều lần, đừng để cho khát quá rồi mới uống. Mặt khác, cũng cần phải chú ý cả đến việc chọn đồ uống như thế nào trong điều kiện sinh hoạt và công tác cụ thể của mình, cũng như ở vào những thời điểm nào trong ngày cho thật phù hợp

VĂN ĐỨC

(Theo cuốn “Dinh dưỡng trong gia đình của Trung Quốc 1955”)

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *