Tư vấn- một hoạt động không thể thiếu được trong hoạt động phòng chống AIDS

Phụ gia tạo nhũ tưong và phụ gia ổn đinh : Chất tạo nhũ tương hóa dược dùng đế tạo hỗn hợp các thành phần như dầu, chất béo và nước không bị tách rời sau khi hỗn hợp được trộn đều; Chúng dược dùng trọng những sản phẩm như kem, nước sốt và thức ăn tráng miệng…

Chắt ngọt: Một số chất ngọt tong hợp tháp calo, được chấp nhận dùng như aspartam acesuntam – K, sorbitoi… Chất ngọt thấp calo được dùng với một lượng hạn chế trong thực phẩm, đặc biệt là những thực phẩm thấp năng luợng cho người mắc bệnh béo, đái đuờng. Theo khuyến cáo của K“” A, nhận được) đối với aspartarr la (MO mg TLCT/ngày acesuníam * K te 0 – 9 mg/TLCT/nạay calo mililit Chất mẩu phẩm cho thức ăn trông hấp dẫn và giúp ăn ngon miệng. Khi màu tự nhiên bị mắt đi trong quá trinh bảo quán và ché biến, các nhà sản xuất thưởng chọn những mâu tống hợp tính khiết được phép dùng trong thực phẩm để gíữ màu của thực phẩm chê biến. Phần lớn các màu thực phẩm được chiết suất tứ các chất tự nhiên. Chỉ được dùng các phẩm màu tổng hợp thực phẩm theo danh muc cho phép của ngành y tế Không được đùng phẩm mầu công nqhiệp dột hoặc trang trí để chế biến thức ăn.

Cam thảo và hạt tìêu đã được dùng hàng thế kỷ nay làm gia vị thực phẩm. Trong công nghiệp thực phẩm có nhiều gia vị cả tự nhiên và tổng hợp trong tự nhiên – được thêm vào thực phấm và số lượng nhỏ-Các phụ gia thực phẩm khác :

Những chất này bao gồm axit và bazơ thực phẩm, đúng để khống dễ tính như nay tính tóm của thực phẩm, đồng thời nó là chất làm ẩm giữ cho thức ăn khỏi bị khô chất làm trang ; chất chống đóng bánh giữ cho bột khỏi biến thành tảng và chất chống tạo bọt giữ cho dung dịch không bị lạo bọt.

Pphụ gia để chế biến thực phẩm phải được dựng trong bao bi thực phẩm. có nhãn hiệu về thành phần dinh dưỡng của thực phẩm chế biến thêm thành phần hóa học đầy đù hoặc là thành phần mô hóa của phụ gia đă sử đụng, thởi gian sử dụng

Tư vấn- một hoạt động không thể thiếu được trong hoạt động phòng chống AIDS

Tình hình nhiễm HIV/AIDS ở nước ta hiện nay vẫn gia tăng cả về sổ tượng, diện và hình thái dịch bệnh. Trong dó nguyên nhân gây nhiễm HlV/AiDS chù yếu vẫn là nhóm người tiêm chích (chiếm 75.1 %), mại dâm (chiếm 6,2%).

Do vậy ngoài giáo dục truyền thống gián tiếp phòng lây nhiễm HIV/AIDS tên hệ thống thông tin đại chúng, giáo dục truyền thông trực tiếp với một nhóm người, đám đông người, giáo dục dồng đẳng… thì công tác tư vấn là hoạt động không thể thiếu được, nó đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan, bùng nổ của đại dịch HIV/AIDS.

Đặc thù cùa công tác tư vấn là một tiến trình thông qua sự đối thoại tương tác mà người tư vấn giúp dỡ, hỗ trợ cho đối tượng được tư vấn, ổn định cho họ về mặt tâm lý, xã hội, dịch vụ y tế, lấy tại được niềm tin, để họ tự xác định và tìm cách giải quyết vốn để cho chính bản thân họ, cũng như giúp họ cải thiện được cuộc sống và mối quan hệ với bạn bè, gia đình, cộng đồng, ,…Những ai cần được tư vấn : Những người cần được tư vấn những người có tâm lý lo sợ có thể bị nhiễm những người được….

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *