Người làm công tác tư vấn HIV và AIDS

xem như phải xét nghiệm HIV ; những người được xét nghiệm HIV (thuộc nhóm người có hãnh vi nguy cơ cao) ; những người không ý thúc được các nguy cơ nhiễm HIV từ những hành vi đặc thù của họ ; những người bị nhiễm HIV hoặc những bệnh khác có liên quan dến tinh trạng

nhiễm HIV ; những người có khó khăn về việc làm, nhà ờ, tài chinh, gia dinh do hậu quả nhiễm HIV’, gia dinh bạn bè của người nhiễm HIV ; nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc với người nhiễm HIV.

Còn người làm tư vấn là ai ?

Ai cũng có thể làm lư ván dược, miễn người dó có tấm lòng và dã dược huấn luyện kỹ năng tư vấn. Tư vấn có thể thực hiện ở bắt kỳ nơi nào, như : trung tâm tư vấn, các cơ sở xã hội, bệnh viện, trường học, phòng khám… Có thể tổ chức một phòng riêng dể iàm tư vấn, cũng có thể sử dụng một phòng sẵn có nào dó, thậm chí ờ công viên, quán nước, miễn là bảo đảm được tính riêng tư, sự thoải mái cho người dược tư vấn.

Người làm công tác tư vấn phải bảo đàm các nguyên tắc sau

Sự chấp nhận: Không phán xét, tôn trọng vô điếu kiện, chấp nhận từ chính thâm tâm rằng đối tượng tư vấn là những người có giá trị bất kể địa vị, hành vi hoặc thái độ tích cực hay tiêu cực, tạo ra một môi tương giao ấm cúng. Chấp nhận không có nghĩa là tán thành, chấp nhận dể giúp dở dối tượng thay dổi hành vi.

– Sự thấu cảm : Không chi là sự thương cảm đơn thuần hiểu biết hoàn cảnh đối tượng, mà người tư vắn phải dặt mình vào hoàn cảnh của chính dối tượng dè thấu hiểu tâm trạng, khó Khăn mà đối tượng trải qua.

– Sự chân thành : Chỉ bằng sự chân thành, người tư vấn mới giúp đối tượng bộc bạch lòng minh.

Ngoài ra những thông tin cung cấp phải chính xác, nhất quán. Bởi đây là vấn đề sống còn, nên người tư vấn cẩn nắm vũng và cung cấp thông tin một cách chính xác. Nên hướng dẫn hơn là cho lời khuyên. Không nên áp dặt cách ứng xử, mà chỉ giúp dối tượng tự khám phá quyết định bằng cách dẩn dắt dôi tương từng bước tới sự hiểu biết kiến thức tình trạng của chính mình để lựa chọn cách thức.

Có nghĩa là hướng dẫn cho đối tượng tự tìm cách giải quyết tình trạng của chính mình chứ không phải là bày đặt sẵn việc làm cho họ cũng không phải là hù dọa họ này nọ. Phải hướng dẫn cho đối tượng tận tình cần tìm hiểu trước đối tượng và hoàn cảnh đối tượng để tư vấn những cái đối tượng chưa được biết. Phải trung thực với đối tượng thà nói là lỗi chưa biết còn hơn sáng tạo ra một câu trả lời cho qua.

Đặc biệt không thể cùng trả lời một cách cho các đối tượng khác nhau. Hãy tìm hiểu ý nghĩa ẩn giấu trong mỗi câu hỏi của mỗi đối tượng . Trong quá trình tư vấn không được có đối đầu trực tiếp mà phải có chiến thuật đối đầu im lặng, tư vấn viên phải trung tính không được nổi giận bực mình với đối tượng.

Tư vấn HIV AIDS là một quá trình không thể thiếu được và nó có vị trí quan trọng trong quá trình phòng chống HIV AIDS, nếu các cấp các ngành quan tâm phát triển chắc chắn nó sẽ góp phần tích cực trong việc phòng chống HIV và AIDS trong cộng đồng hiện nay, giúp cho xã hội phát triển , tồn sinh.

SK và ĐS năm 1996

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *