Hội nghị triển khai NQ 37 CP và sơ kết công tác y tế

Trong hai ngày 23 và 24 -7 -1996 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị triển khai NQ37 CP và sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 1996.

PGS TS Đỗ Nguyên Phương – ủy viên trung ương đảng, bộ trưởng bộ y tế , thứ trưởng thường trực bộ Y tế đã chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện của các tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo bộ y tế, đại diện tổ chức cán bộ y tế tỉnh Khánh Hòa đã tham dự hội nghị này.

Thay mặt các lãnh đạo Bộ, GS Lê Văn Truyền đã đọc bán báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm công tác y tế và nêu những vấn đề trọng tâm của 6 tháng cuối năm.

BS Nguyễn Đức An vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính kế toán đã trình bày những vấn đề cơ bản về xây dựng kế hoạch các mục tiêu đặt ra trong việc thực hiện các kế hoạch năm 1997 và trong thời gian tới. Theo bản trình bày thì có 10 vấn đề về sức khỏe cần quan tâm đó là: sốt rét, lao nhiễm khuẩn, bướu cổ, tiêm chủng mở rộng, nhiễm HIV AIDS, giảm tỷ lệ chết ở trẻ em và phụ nữ khi sinh đẻ, một số các vấn đề về cơ sở y tế và việc xây dựng các thiết bị tổ chức kỹ thuật và chính sách ở các cơ sở y tế.

Đồng chí Phạm Minh Hùng cũng đề cập đến những vấn đề về xây dựng đội ngũ kỹ thuật cho các cơ sở y tế ở khu vực miền trung và Tây nguyên .Đồng chí cũng đề cập đến y tế các tỉnh và đặt ra các yêu cầu quản lý theo ngành , bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, tên gọi và cấu trúc của trung tâm y tế dự phòng…Cần tạo nguồn để đào tạo ra các bác sỹ cho các cơ sở y tế kể cả dược và y học cổ truyền. Cần có quy hoạch và xác định đào tạo loại hình cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý của ngành y tế.

Bộ trưởng Đỗ Nguyễn Phương đã phát biểu ý kiến chỉ đạo và trình bày những quan điểm của đại hội VIII. Vận dụng những quan điểm đó vào công tác đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từ nay đến năm 2000 và năm 2020. Phần trình bày của đồng chí bộ trưởng có ý nghĩa chỉ đạo sâu sắc đối với công tác y tế của các tỉnh miền trung và tây nguyên được các đại biểu sôi nổi thảo luận, ghi nhận thu hoạch bổ ích cho công tác thực tiễn của các địa phương.

Trong dịp này cũng tổ chức huấn luyện đào tạo cho các cơ sở miền trung và tây nguyên công tác xây dựng kế hoạch cho năm 1997.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *