Duy trì hệ thống hỗ trợ vững chắc.

– Duy trì hệ thống hỗ trợ vững chắc. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng mối quan hệ vững chắc là điều chủ yếu trong việc cư xử với các bệnh đe dọa tính mạng.

Mặc dù bạn bè và gia đình có thể là đồng minh tốt nhất của bạn, trong một số trường hợp họ có thể có trục trặc trong cư xử với bệnh tật của bạn.

Hoặc bạn không thể có một mạng lưới quan hệ xã hội rộng rãi. Nếu như vậy, sự quan tâm và hiểu biết của các chuyên gia tư vấn, nhân viên y xã hội học hoặc thậm chí nhóm hỗ trợ chính thức có thể giúp đỡ.

Mặc dù các nhóm hỗ trợ không phải dành cho mọi người, đôi khi họ có thể là một nguồn tốt để thực hành thông tin vê bệnh của bạn.

Bạn có thể cũng tìm được sức lực và động viên ở những người cũng đang phải đối mặt với các thách thức tương tự như bạn.

Nếu bạn quan tâm hiểu biết nhiều về các nhóm hỗ trợ, hãy nói chuyện với bác sĩ, y tá, nhân viên các tổ chức xã hội hoặc các chuyên gia tâm lý học.

Họ có thể để bạn tiếp xúc với một nhóm trong vùng bạn sinh sống. Hoặc kiểm tra danh bạ điện thoại địa phương của bạn, thư viện hoặc tổ chức ung thư.

Viện Ung thư Quốc gia cùng có thể cung cấp danh sách các nhóm hỗ trợ. Sau khi quyết định tham dự vào một nhóm, hãy thử vài lần. Nếu dường như không có ích hoặc thoải mái, bạn không phải tiếp tục.

– Chấp nhận tình trạng bệnh hiện tại. Chấp nhận tình trạng bệnh có thể là một điều khó nhất mà bạn từng phải làm, nói với một số người, có niềm tin vững chắc hoặc ý thức của một số vấn đề lớn hơn, tự họ làm cho quá trình này trở nên dễ dàng hơn.

Những người khác tìm kiếm tư vấn từ một người nào đó hiểu biết về các bệnh đe doạ tính mạng, như nhân viên tổ chức từ thiện y tế, chuyên gia tâm lý học hoặc giáo sĩ.

Nhiều người từng bước tin rằng mong ước cuối đời họ được biết và được tôn trọng.

Trên thực tế, mối lo sợ lớn nhất của nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo là lệ thuộc vào điều trị họ không muốn hoặc phải trải qua những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời trong bệnh viện xa những người thân yêu và nhùng người bạn quanh họ.

Những tin mới đáng hoan nghênh là hiện nay có nhiều sự lựa chọn cho những người bệnh giai đoạn cuối.

Ví dụ như chăm sóc tại trại tế bần, cung cấp một liệu trình điều trị đặc biệt cho những người bệnh giai đoạn cuối.

Điều này cho phép gia đình và bạn bè – với sự giúp đỡ của y tá, nhân viên từ thiện và các tình nguyện viên lành nghề – chăm sóc và an ủi tận tình người bệnh như ở nhà hoặc trong trại tế bần.

Trại tế bần cũng đem đến sự hỗ trợ tình cảm xã hội và tinh thần cho bệnh nhân và những người thân cận nhất.

Mặc dù phần lớn những người cần sự chăm sóc của trại tế bần vẫn ở tại nhà, chương trình sẵn có ở bất cứ nơi nào – bao gồm nơi an dưỡng.

Các trung tâm cứu trợ, với những người ở trong bệnh viện, các chuyên gia chăm sóc giảm nhẹ bệnh có thể đem lại sự an ủi, cảm thông và tôn trọng.

Mặc dù thảo luận về các vấn đề cuối đời với gia đình và đội y tế là điều rất khó. Những phần việc thảo luận này sẽ gồm các hướng dẫn cuối – một giới hạn chung đối với các chỉ dẫn bằng miệng và văn bản, bạn lo ngại về sự chăm sóc y tế nên bạn không thể nói về bản thân.

Một hướng dẫn cuối là quyền lực dài lâu của người được uỷ quyền (POA) về chăm sóc sức khỏe.

Trong trường hợp này, bạn ký một văn bán uỷ quyền hợp pháp cho một người mà bạn tôn trọng và tin tưởng để tạo ra quyết định y tế kết hợp với luật pháp cho bạn nếu bạn không thể làm được việc này.

POA thường được khuyến nghị vì người được chỉ định có thể quyết định trong những tình huống thường xuyên không thể hiểu hết được các hướng dẫn cuối.

Bất cứ khi nào bạn quyết định, quyết định là quan trọng để bạn viết di chúc.

Luật đối với các hướng dẫn cuối và POA khác nhau ở các bang, tài liệu bằng văn bản có nhiều khả năng được tôn trọng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *