Thầy thuốc như mẹ hiền phải chăng là vô điều kiện P2

Một người đang đi xe ngoài phố chẳng may bị tông ngã gãy cẳng còn thằng khốn nạn tông người lại chạy mất. Bạn chẳng làm gì nhưng lại bị một thằng tâm thần ném đã bể đầu, bạn sơ ý mà tự bị bỏng, và biết bao chuyện tương tự như trên thì bạn sẽ làm gì? Chấp nhận thôi một kẻ phạm tội buôn lậu tham nhũng , phạm tội hình sự trước vành móng ngựa, biết hối cải và thành thật với pháp luật cũng được khoan hồng. Những kẻ chơi bời, trác táng nhiễm HIV AIDS có thể reo rắc bản án tử hình treo cho bao người vô tội vẫn sống ngoài vòng pháp luật và được “chia sẻ quyền lợi ; chia sẻ trách nhiệm” thì sao ? Vậy trước những sơ suất không cố ý hoặc do sự “bất tòng tâm” của các thầy thuốc có nên đem ra để bêu, để đòi trừng trị ?

Những nỗi thống khổ mang tính nghề nghiệp của các thầy thuốc ít người biết và hiểu được ! Nhiều khi chì là hình ảnh đau đớn của bệnh nhân nơi bệnh viện làm họ về nhà mất ăn, mất ngủ. Có khi là sự tự nguyên rùa sự yếu kém cùa mình vì không chữa khỏi một căn bệnh vượt quá khả năng cho một con người đáng thương. Có nỗi ám ảnh, dằn vặt dai dẳng do một sơ suất nhỏ dẫn đến hậu quả không lường trước. Có sự liên lụy đau đớn trước một ca bệnh vô phương cứu chữa nhưng lại rơi vào tay mình. . Ngay cả các bác sĩ danh tiếng nhất cũng đều nếm mùi các cảm xúc này.

Khi cuộc sống này còn đầy khố khăn, phức tạp* khổ đau thì sự cảm thông và lòng vị tha cúa con người với nhau cần được thay thế cho sự thù hận Có những sự đau lòng ngoài ý muốn, nhưng chúng ta, mỗi người, vẫn đành phải chấp nhận, gánh chịu hoặc phải cố quên nó đi. Thế gian này nếu không có căn cứ cùa sự cảm thông bác ái và hy sinh thì mãi muôn đời chìm đắm trong ân oán, hận thù dai dẳng ! Mỗi người tự biết vượt lên hoàn cảnh và tự hoàn thiện mình thì xã hội sẽ hòa bình, tốt đẹp biết mấy ! ?

Báo chí có thể góp phần cho đời thêm cảm thông, Vị tha, bác ái. Cá nhân các con sâu làm rầu nồi canh” thì đáng bị trừng trị lắm, nhưng uy tín chung của đa số các thầy thuốc y tá hộ lý chân chính, đáng thương và của cả một bệnh viện, của ngành y tế không nên bị mang tiếng chung.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *