Tờ báo của mỗi người

Trong buổi gặp mặt đông đảo công tác viên và nhà báo nhận ngày 19-6 vừa qua ở Bộ Y tế, nhiều bạn tỏ ra rất vụi mừng về bước phát triển mới và triển vọng của tờ báo Sức khỏe và Đời sống cơ quan ngôn luận của ngành.

Là một người đã từng gắn bó với tờ Sức khỏe nhiều năm trước đây và với Sức khỏe và Đời sông hiệp nay. tôi cho rằng cần tạo điều kiện để đưa, tờ báo của chúng ta tới đông đảo tầng lớp nhân dân, tới các phường, xã, các ngành các đoàn thể trong cả nước. Bởi lẽ sức khỏe đang là một vấn đề mà cả xã hội quan tâm và có trách nhiệm.

Rất mừng là ngay sau đó có tin sở y tế Thừa Thiên Huế đã đặt mua dài hạn 198 tờ báo Sức khỏe và Đời sống cho toàn bộ 150. trạm y tế xã, phường và các cơ quan y tế huyện, thị và trực thuộc sở. Víệc Iàm đó cùng với quyết định của Nguyễn Sơn. Bác sĩ giám đốc sở thành lập một tổ cộng tác viên 5 người có kinh nghíệm nắm và viết tin cho báo là những công việc có ý nghĩa thiết thực đối với việc chăm sóc sức khỏe đồng bào và góp phần xây dựng tờ báo của ngành, làm cho tờ báo càng gần gũi với địa phương, với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ở Minh Hải, bác sĩ Trượng Minh Thắng và Trần Hồng (Giám đốc và Phó giám_đốc sở y tế) đã bàn với dại diện báo Sức khỏe và Đời sống về việc phát hành gần 300 tờ báo qua bưu điện đến tất cả các làng rừng”. Lãnh đạo sở y tế tỉnh Đồng Nai chủ trương không những đưa bao ngành xuống cơ sở mà còn phát hành rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân.

Ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng, miền núi thuộc miền Bắc, miền Trung và Nam Bộ, số lượng độc giả của báo cũng ngày một tăng.

Báo sức khỏe và Đời sống đang đựợc đổi mới về nội dung và hình thức để ngày càng làm tốt hơn cộng tác tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn toàn dân bảo vệ và tăng cường sức khỏe. Việc chủ động phóng chống các bệnh dịch, bảo vệ bà mẹ. trẻ em, thực hiện chăm sóc sức khỏe trong các ngành nghề, các lứa tuổi ; phân phối và sử dụng dược phẩm trồng và dùng thuốc nam…báo của ngành đều có vai trò và tác dụng quan trọng. Đó là những vấn đề mà đông đảọ nhân dân hết sức quan tâm. Những hiểu biết về y học. dựợc học, phổ thông, hiểu biết về trách nhiệm và công việc của cơ quan y tế, của các bệnh viện, các cán bộ, nhân viện y, dược, hiểu biết về quyền lợi và nhiệm vụ của người dân trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe, trong việc xây. dựng ngành y tế cũng đã được báo đề cập tới.

Báo Sức khỏẹ và Đời sống đang trong quá trình đổi mới. Ban biên tập đà, phát huy được lực lượng cộng tác vìên ở nhiều lĩnh vực y, dược,,văn hóa, xã hội và thông tin báo chí, đồng thời luân phiên cho các phóng viên có trình độ chuyên môn học thêm nghiệp vu báo chí: Nhờ vậy tờ báo đang tăng dần được số lượng phát hành và tín nhiệm với bạn đọc đã được nâng lên. Với thế mạnh của một tờ báo cần cho sức khỏe và đời sống của mọi người với quyết tâm của những người phụ trách tờ báo, sự chỉ đạo thường xuyên của Bộ, quan tâm của toàn ngành, báo Sức khỏe và Đời sống nhất định sẽ được đại đi số nhân dân ham chuộng.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *