Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN

đơn vị điểm củ ở tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân đơn vị điểm của ngành y tế tình Hà Tĩnh, có bề dày kinh nghiệm và thành tích trong nhiều năm. Với một địa bàn không rộng (218 km2), một địa hình đa dạng gồm 19 xă 2 thị trán (tronc đổ cổ 5 xã miền núi và 10 xã miền biển). Việc quản lý và tạo điTỌT màng lưới cơ sờ cùa một trung tâm y té tuyến huyện đòi hỏi sự nỗ lực cao nhất của trung tâm trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trung tâm buổi đầu hoàn thiện tốt mô hình y tế huyện vói bệnh viện trung tâm, 3 phòng khám khu vực, trạm y tế 19 xã, thị trấn, y tế thôn đội. Đến nay về trang thiết bị y tế trung tâm đã đủ để đáp ứng những nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân trong vùng. Trang thiết bị bệnh viện đã có máy điện quang, máy xét, nghiệm thống, máy điện tim đồ một số giường bệnh tự động…

Trong công tác phòng chống dịch bệnh các cán bộ y tế đã chủ động tích cực trong việc phòng chống dịch bệnh, sát sao trong việc giám sát dịch bệnh , thường xuyên lưu ý các vùng trọng điểm trọng tâm, tổ chức phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên, nắm chắc số lượng người mắc. Trung tâm đã đưa cán bộ y tế xuống từng cơ sở phát động nhân dân làm vệ sinh lấp các nơi ao tù nước đọng, vệ sinh gia đình thôn xóm, cơ quan, cộng đồng trường, xí nghiệp, trường học…, tổ chức kìểm tra công tác vệ sinh thực phẩm… Nhờ đó, năm 1995 tình hình dịch tễ ổn định, Dịch tả đã được dập tắt sớm, không có tử vong. Do chủ động phòng chống, trong những năm gần đây huyện Nghi Xuân chưa có dịch lớn nào xảy ra.

Trung tâm đã tổ chức được một đội ngũ các cổ động viên dân số, trên địa bàn gồm 209 cổ động viên hoạt động có hiệu quả tốt.

Thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ trưởng Bộ y tế, Trung tâm đảm bảo được tốt vệ sinh phòng bệnh mùa hè các khoa, phòng luôn sạch sẽ và thông thoáng. Nhà giặt đã đáp ứng nhu cầu giặt giũ cho bệnh nhân. Một số phòng sàn ở các xã được ốp gạch men, đảm bảo vệ sình.

Trung tâm chú ý đến công tác đào tạo bổ túc cán bộ, đến năm 1995, đã có 6 bác sĩ chuyên khoa cấp I. Đội ngủ cán bộ đirực chu ý toàn điện kê cả số lượng, chất Iượng. cán bộ quản Ịý cũng như cán bộ chuyên môn. Là một trung tâm y tế đìểm của tỉnh Hà Tĩnh, các cán bộ ở đây đã cố gắng làm tốt công tác khám chữa bệnh cho dân, thực hiện đúng chức năng của một trung tâm y tế tuyến huyện.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *