Họ là thượng đế kia mà!

Họ là thượng đế kia mà!

Thuần Vu Khôn sau khi lui được quân Sở, vua Tề cả mừng mở đại yến thết đãi rượu nửa chừng, nhà vua hỏi; Tiên sinh uồng được bao nhíêu thì say”, Khôn đáp ‘Thần uống một đấu cũng say, một hộc (=10đấu) cũng say’ Tề Uy Vương ngạc nhỉên hỏi ‘ Kẻ uồng một đấu đã say, làm sao uống nổi một hộc?* Khôn thưa ‘Nếu khi đại vương ban rượu mà tả hữu cô quan Ngự Sử, quan Chấp pháp Khôn sợ hãi cúi đầu uổng thì chỉ một đấu là say. Cha mẹ Khồn có khách quí bắt phải tiểu rượu rồi thưởng cho. cũng chi hai đấu là say. Còn bạn bè lâu ngày gặp lai, có thế uống được năm đấu. Ngày hộí hè, trai gái ngót kề vai, rồi ừ ẫm, rớt hoa tai. giày dép lăn lộn. đèn nến tắt. hứng lên uống hàng chục đấu Cho nên, say quá hóa quên hết mất hết kỷ cương phép tắc“ Vua Tế khen: “Hay!” Từ đó ra lệnh cấm uống rượu đêm.

Hoàng đế Charles XII của Thụy Điển, một tuần qua chen sơ suất lời nói và cứ chi với Hoàng Thái Hậu, bà tó ỷ không vui, trớ về cung riêng. Hôm sau nhà vua không thấy Hoàng Thái Hậu ngư triều, lo lắng hỏi tả hữu thực tinh tâu lại mọi việc Nhà vua cả sợ, chạy tới cung Hoàng Thái Hậu. quỳ xuống tạ tội; “Chỉ vi con không biết kìềm chế, bị rượu chè hoặc, sai phận làm con, giờ đã tỉnh ngộ mong mẹ tha thứ, tiệc rượu hôm qua là lấn cuối cùng trong đời con…* Kể từ dó, ngay các buổi đại yến, Hoàng đế Charles XII cùng chỉ nhấm nháp với nước lọc.

Trong trỉều đinh nước Tề hay nước Thụy Điển cũng chỉ có một ông vua. Nhưng ở ta, mỗi nhà hàng, khách sạn là một ‘Triều đinh riêng một góc tròi”. Trong mỗi triều đình ấy. hàng ngày có tới hàng trăm ông oách hơn Hoàng để víì… là Thượng đế! Những thượng đế này tại quen nết ăn thùng uống vại, thời gian biểu vui chơi cũng rất tùy tiện, hoặc từ trưa đến tối hoặc từ xẩm tối đến . rạng sáng hôm sau Các triều đinh này không có quan Ngự sử, Chấp pháp, bù vào đó là vô vàn nữ tiếp viên trẻ đẹp, thân hình vừa cân vừa đối, áo cổ trễ, váy cộc, váy xẻ. mắt như sao, miệng như hoa và tay bật hộp nhanh như điện. Thôi thì, thua thầy một vạn không bằng kém bạn một..lon! Tiếng cười nòi, bỡn cợt, ty cốc chạm nhau cực kỳ náo loạn.

Giả dụ Tể Uy Vương và vua Charles XII sống lại thấy các thượng đế ở ta rượu chè vui chơi xả láng kiểu này, tôi tin rằng sau phút giây hoảng hốt, các vị ấy củng tĩnh tâm tự an ủỉ rằng. “Mình đọ sao được, họ là Thượng đế kia mà!”.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *