Tình hình sức khóe trẻ em lứa tuổi học đường P2

có hàng ngàn học sinh không một trường nào trong cả nước có lấy một y tá. y sĩ đừng nói tới một bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho các học sinh của mình.

Nên giải quyết vấn đề chăm sóc sức khỏe cho học sinh như thế nào?

Chăm sóc sức khỏe cho học sinh là một vấn đề rất lớn, rất cần thiết, một vấn đề cần phải làm, cần phải giải quyết sớm Ai làm? ít nhất là bốn “vị*: giáo dục. y tế, bảo hiếm (bảo hiểm y tế và các tổ chức bảo hiểm khác mở địa bàn bảo hiểm của minh vào các trường học) và chính quyền sở tại

Bốn “vị” này đã làm những gì?

Giáo dục thi có lẽ chưa nghĩ tới mặc dù trách nhiệm chính đúng là thuộc ngành giáo dục) hoặc chưa cho đó là một trong những công việc cấp thiết mà mình phải làm, một trong các phận sự của mình. Y tế thì mới chỉ có thầy thuốc (số này được đào tạo khá đông chưa có việc làm và cũng chưa phải là đào tạo ra để làm y tế học đường). Chính quyền sở tại thì hầu hết chưa để mắt tới, Còn bảo hiểm thì có rất nhiều tổ chưsc. Bảo hiếm y,-tế, Bảo Việt, Bảo hiểm y tế các tỉnh.thành phố… Nhiều tố chức bảo hiểm đã phát triển kinh doanh bao hiếm vào trướng học (Bảo hiểm y tế Hà Nội. Bảo hiểm y tế các tỉnh, Bảo Việt Hà Nội V.V.). bảo hiểm toàn diện học sinh, bảo hiểm thân thể học sinh v.v. Tiến thu của học sinh cũng khá (Bảo hiểm y tế Hà Nội thu mỗi học sinh 20 000 đồng) với hàng triệu học sinh, số tiền thu được cũng là đáng kể. Tuy nhiên ngoài việc chi trả cho một số học sinh (chưa nhiều lắm vì đa số trường hợp khi các cháu có tai nạn. đau ốm. rủi ro bố mẹ các cháu đã tự lo lấy rồi), các công ty chưa có một hoạt động nào khác tích cực hơn Có lẽ đã đến lúc các bên hữu quan, mà chủ chốt là ngành giáo dục nên thực thi trách nhiệm của mình, có sự quy định trách nhiệm của từng phía và….

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *