Tình hình sức khóe trẻ em lứa tuổi học đường P3

bắt tay vào việc để giải quyết các việc thành lập tổ chức y tẻ hoc đường trách nhiệm của đơn vị đó. đào tạo cán bộ chăm lo sức khỏe học sinh (bác sĩ. y tá v.v), xây dựng một khung biên chế nào đó chăm sóc sức khỏe của hoc sinh ngay tại trường ở các trường có nhiều học sinh, một tổ chức chung cho các trường có số học sinh không nhiều, kinh phí, điều kiện hoạt động cho công tác này v.v…

Tiến bảo hiêm học sinh đóng góp cũng khá. sử dụng sao cho đúng mục đích thì sự nghiệp này sẽ được phát triến, thu hút được sự đóng góp. tham gia của cha mẹ học sinh, của các ‘thượng đế” trẻ tuổi. Một việc làm rất đáng hoan nghênh là sự quan tâm cua Thành uy thành phố Hồ Chi Minh và sự đong góp có ý nghĩa của Bảo hiếm y tế ở đây cho công tác chăm lo sức khỏe học sinh Ngày 12- 1- 1996 Ban khoa giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tố chức cuộc họp bàn với đơn vị về phương án đưa số bác sĩ ra trường chưa được phân công công tác về công tác ở các trường phổ thông, tạo điều kiện phát triển mạng lưới y tế học đường Bảo hiểm y tế thành phố Hồ Chí Minh đã để nghị uỷ ban nhân dân thành phố cho tăng phần trích quỹ bảo hiểm từ 5% lên 10% để bổ sung thêm cho nhân viên y tế trường học để thu hút số bác sĩ về công tác ở truờnq học. Sự chuyển động trong công tác chăm lo sức khỏe cho học sinh bắt đầu được khởi đông dù mới chỉ ở một số nơi) còn nhiều việc phải tìếp tục làm cho công tác này.

Mong những nơi khác cũng có sự chuyển động và có sự quan tâm đầy đú của mọi phía có trách nhiệm
Học sinh nhà truờng Chu Văn An (Hà Nộỉ) trong ngày lễ khai giảng năm học 1996-1997 * Ảnh: Hống Giang

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *