Máy bộ đàm hai chiều hỗ trợ ngành y tế

12 triệu đô la dành để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở 142 huyện Hiện nay nước ta vấn còn 80 xả trắng về y tế. 600 trạm còn yếu kém về nhiều mặt, và chỉ mới có 50% số dân ở tuyến xã đến khám chữa bệnh ở các trạm y tế. Phần nhiều trạm thiếu thốn dụng cụ, thuốc men. trạm xá nhà cửa chưa được xây dựng sửa chữa, trình độ cán bộ y tế ở các trạm chưa được bồi dưỡng, nâng cao.

Để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân mà đa số sống và sản xuất ở nông thôn, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng, Bộ y tế quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ cho cán bộ y tế tuyến xã. Từ nay đến năm 2000 Bộ y tế phấn đấu để một số xã có bác sĩ.

Thưc hiện chủ trương công tác nói trên, vừa qua tại Hà Nội. Bộ y tế và Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) dã tổ chức hội thảo Tăng cường quản lý y tế tuyến huyện” nhằm triến khai có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại tuyến y tế cơ sở.

Tại đây, ông đại diện UNICEF tại Hà Nội thông báo: từ nay đến năm 2000, UNICEF sẽ hồ trợ cho ngành y tế Việt Nam 12 triệu đô la để thực hiện công tác chăm sóc sức khòe ban đầu cho nhân dân ở 142 huyện. biết năm 1996. UNICEF đã hỗ trợ 2 triệu đô la để mua thuốc thiết yếu, thực hiện các mục tiêu tiêm chung mớ rộng chống bệnh tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cho trẻ em. Nguồn viện trợ này còn dành nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ y tế xã và huyện nhằm thực hiện tết viêc khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu cho phụ nữ và trẻ em

PV- SK và ĐS năm 1996

Ngày 17/9/1996, Công ty Motorola đã tổ chức buổi họp báo trao tặng một số máy bộ đàm của công ty trị giá 60.000 USD cho sở y tế Hà Nội và 5 bệnh viện khác trong thành phố.

Các bệnh viện: Hữu Nghị, Bạch Mai, Việt Đức, Xanh-pôn và Viện Quân y 108 được trao tặng các thiết bị như. Bảng điểu khiển, máy phát sóng – lắp đặt tại các bệnh viện và trung tâm cấp cứu: 10 máy bộ đàm đặt trên 10 xe cấp cứu và 50 máy bộ đàm cầm tay. Trung tâm cấp cứu 05. Văn phòng Bộ y tế cũng sẽ nhận được những thiết bị liên lạc tương tự để có thể phối hợp hành động trong các ca cấp cứu cũng như có thế theo dõi các cuộc đàm thoại qua máy bộ đàm.

Điều khác biệt trong khi sử dụng máy bộ đàm hai chiều này, với máy điện thoại di động, mảy nhắn tin là tiết kiệm thời gian bời sự liên lạc tức thì với nhiều người Xe cứu thương, các bệnh viện vả các bác sĩ đều có thẻ phối hợp hiệu quả hơn.. nhanh hơn trong nhũng ca cấp cúu, trợ giúp bệnh nhần một cách nhanh chóng những trường hợp chấn thương và giảm ti lệ tử vong.

Vào đầu tháng 10 này các nhân viên sử dụng những thiết bị trện sẽ được đào tạo

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *