Những tồn tại cần khắc phục

Chỉ thị 91 TTg/CP của Thủ thưởng Chính phủ ban hành ngày 7/2/1996, tính đến nay đã hơn 6 tháng. Song các hoạt động phòng chống bệnh phong và việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tưởng trên địa bàn 4 tính khu vực Tây Nguyên đã diễn ra không đồng đều trong lúc ở 3 tỉnh Kon Tum. Daklak. Lâm Đồng có nhiều chuyển biến rõ rệt. công tác phòng chòng bệnh phong đã được các cấp uỷ Đảng. chính quyền, các ngành trong tỉnh quan tâm. ngành y tế chỉ đạo sát sao chuyên ngành da liễu của tỉnh trong mọi hoạt động và đã thu được những kết quả thì ở tỉnh Gia Lai, các hoạt động này lại không đồng bộ, thực trạng công tác chống phong chưa có chuyển biến đáng kể. hiệu quả đạt thấp Vì sao lại có tình trạng như vậy?

Gia Lai là tỉnh đất rộng, người đông đứng thử hai trong 4 tỉnh Tây Nguyên (sau Daklak), với dân số gần 800.000 người, sống rải rác trên diện tích hơn 16.000km, gồm 10 huyện, 1 thị, 151 xã,’lại là tỉnh có tí lệ lưu hành bệnh phong cao nhất nước, ước Vvnh Vrong một vạn dân, có tới 30-40 bệnh nhân phong đang được điều trị, t lfcầo gấp 30-40 lần so với chỉ tiêu phải đạt được theo cam kết quốc tế vào năm 2000), đống thời củng là nơi có tỉ lệ phát bệnh (tức tí lệ lây lan) rất cao (so với chỉ tiêu quốc té quy định thi còn cao gấp 100 lần), nghĩa là hiện nay ở Gia Lai, số bệnh nhân phong mới cán được phát hiện hàng năm vào khoảng 109 người trong mười vạn dân

Trước thực trạng đó, Đảng và Nhà nước đã cỏ những quan tâm thích đảng. Ngân sách nhà nước đầu tư cho các hoạt động chóng phong ở Gia Lai hiện đứng hàng đầu trong 4 tỉnh Tây Nguyên. Trong 6 tháng đầu năm 1996, kinh phí được cấp là 143,3 triệu đồng, về phương tiện, Trạm da liễu tỉnh được cấp 2 ô tô, 2 xe máy; huyện được cấp 6 xe máy. về chuyên môn nghiệp vụ, cũng được Bộ y tế quan tâm, Viện da liễu đã cử cán bộ tăng cường. Song sự vận động nội thân của tính chưa đáp ứng yêu cầu, nhìn chung trong tất cả các khâu tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch… từ tuyên tính đến huyện, xã đều bộc lộ những yếu kém, dẫn đến các hoạt động không đồng bộ, thiếu năng động, nhạy bén làm cho kết quả, chất lượng còng việc chưa cao.

Về cơ cấu tổ chức, Gia Lai vấrv duy tri hỉnh thức Trạm da liễu tỉnh chỉ có 8 cán bộ (gồm 2 bác sĩ chuyên khoa sơ bộ, 1 bác sĩ đa khoa, 1 y sĩ, 2 kỹ thuật viên, 1 dược tá, 1 lải xe). Với số lượng và trình độ cán bộ như vậy là quá thiếu và quá yếu so với yêu cầu. Bác sĩ Đinh Minh Chánh, Giám đốc Sở y tế Gia Lai cho biết: Tổ chức chính quyền tỉnh chí cho phép 8 biên chế trong năm 1996, sẽ không thể nhận thêm ngoài chí tiêu

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *