Trung tâm y tế Chiêm Hóa

Trung tâm y tế Chiêm Hóa (Tuyên Quang)

Đào tạo cho y tá thôn bản

Để đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, được sự giúp đỡ của tổ chức GTZ (Cộng hòa liên bang Đức), chương trình hợp tác y tế Việt Nam – Thụy Điển,Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa đã mở lớp đào -tạo y tá thôn bản cho 53 học viên, là con em đồng bào các dân tộc: Tày, Dao, Nùng, Kinh… Giáo viên giảng dạy là các bác sĩ Trường trung học y tế tỉnh và trung tâm y tế huyện.

Qua học tập, các học viên đã nắm được những nhiệm vụ cơ bản của y tá thôn bản như: Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại cộng đồng, tham gia thực hiện các chương trinh y tế quốc gia, khám phát hiện các bệnh thông thường tại thôn bản, biết cách đỡ đẻ thông thường, cấp cứu, sơ cứu và xử trí vết thương thông thường, tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ cho nhân dân về dân số – KHHGĐ, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, phòng chống sốt rét, phòng chống bướu cổ, vộ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh trường học, v.v… I Bài và ảnh: BS BÙI CHÍNH ANH ‘ (Sở y tế Tuyên Ouang). Giờ thực tập lớp y tá thôn bản huyện Chiêm Hóa, tính Tuyên Quang

SK và ĐS năm 1996

Tuổi tré Việt Nam với đại dịch AIDS

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo về: *Nguy cơ đại dịch AIDS với tuổi trẻ và tuổi trẻ Việt Nam phòng chống AIDS “do Đoàn thanh nién cộng sản Hổ Chí Minh tổ chức với sự giúp đỡ của Quĩ hỗ trợ hoạt động phòng chỏng AIDS (FAPA) cùng với Tổ chức Y tế và Giáo dục Thiện nguyện (Mỹ) (Health Ed). Trong hai ngày (23 -24/9/96), 23 tham luận của các cấp Chinh phù, cấp Bộ vả cấp cơ sờ, 9 bài tham luận của các chuyên gia quốc tế và 92 ý kiến đóng góp cùa các đại biểu xoay quanh những vấn đề bức xúc nhát truớc đại dịch AIOS. Hội thảo đã thống nhất được ở mức độ của nguy cơ đại dịch AIDS đối với tuổì trẻ Việt Nam. đồng thời thấy được sự nỗ lực và tiềm năng của tổ chức đoán và phong trào thanh niên Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng chống đại dịch AIDS. Trên cơ sở đó Chính phủ, các cơ quan liên ngành, các tổ chức quốc tế có những giải pháp hiệu quả hơn trong việc hỗ trợ và phối hợp với Đoàn thanh niên, giúp thanh niên Việt Nam có đủ điều kiện và khả năng tự bảo vệ, bảo vệ gia đình và cộng đồng trước đại dịch AIDS.

PV- SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *