Bức thư ngỏ

Bức thư ngỏ

Gửi bà TRẦN THỊ NHÀI và ống NGUYỄN THƯỢNG LÂM

– Mẹ và chồng sản phụ ĐẶNG THANH THỦY

Trước hết, một lần nữa chúng tôi xin thành thật chia buồn với gia đinh về sự mất mát không gi có thể bù đắp được vế cái chết của ba mẹ con sản phụ Đặng Thanh Thủy. Chúng tôi đăng nguyên văn “Đơn kêu cứu và đề nghị khởi tố vụ án” của bà và ông gửi Tống biên tập và phòng viên báo Sức khỏe và Đời sống trong số báo này (theo yêu cầu cua gia đình) để các cơ quan có thầm quyền và đông đảo bạn đọc tham khảo.

1. Trong đơn, sau khi đã trích dân nhiều điều trong Luật báo chí, Luật dân sư và Luật hình sư bả và ông kết tội báo Sức khỏe và Đời sống đã “xâm phạm nghiêm trong đến danh dự và nhân phấm của gia đinh”, theo chúng tòi hoàn toàn không có căn cứ và mang tính chất truy chụp. Trong các bài báo tường thuật sự việc xây ra tại Bệnh viện BVBMTSS (Viện C), chúng tôi đều dùng đại từ nhân xưng HỌ làm chủ ngữ cho những động từ: đạp tung, túm lấy. còn nói, lùng bất v.v… Họ ở đây là ai thi chính là điều bài báo đề nghị các cơ quan chức năng,cần điều tra để biết và xử lý kịp thời nhằm bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật.

Tại trang 7 của Đơn kêu cứu, bà và ông đã trích dẫn: Điều 111 Bộ luật hình sự qui định: “Tội vô ý gây thương tích nặng hoặc gây tử vong do vi phạm quy tắc nghề nghiệp thì bị phạt tù tử 6 tháng đến 5 năm. phạm tội lảm chết nhiều người thì bị phạt tủ tử 3 năm đến 15 nám” Chủng tôi tim đọc Bộ luật hình sự của Nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, năm 1993. thấy ghi Điều 111: Tội hành hạ người khác Người nào đói xứ tàn ác với người lệ thuộc mình thi bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc bị phạt tù từ 2 tháng đến hai năm. Còn điều 109 ghi: Tội cố ý (chúng tôi gạch dưới từ cố ý) gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.1) Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khóe của người khác thi bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm”.

Chúng tôi thông cảm bà và ông do nỗi đau buồn trong thời gian qua có thế nhầm lẫn, nhưng không thể hiểu nối những cố vấn về pháp luật và báo chí của bà và ôõng – những người đầy nhiệt làm lại có những sơ ý đáng tiếc như thế trong một văn bản 11 trang đánh máy được gửi đi rất nhiều nơi!

2. Trong 3 số báo (31,32,và 33 ra các ngày 31-7, 7-8, 14-8-1996), chúng tôi tường thuật đầy đủ và khách quan những công việc Bộ Y tế đã tiến hành nhàm làm sáng to nguyên nhân gây tử vong đối vói sản phụ Đặng Thanh Thủy và hai thai nhi. Chúng tôi xin đăng trong số báo này lời khai cùa một số nhân chúng, những tài liệu có liên quan đến gia đình và bạn đọc tham khảo

3. Chúng tôi xin trao đổi với bà và ông về 6 đề nghị cuối cùng trong Đơn kêu cứu”:

về đề nghị 1 chúng tôi hoàn toàn tán thành. Chúng tôi xin trích đăng Biên ban họp lãnh đạo Bộ (y tế) với các vụ chức năng để xem xét kỷ luật đối với cán bộ của Viện BVBM vá TSS có liên quan đến việc tử vong của sản phụ Đặng Thanh Thủy

Về đề nghị 2, đề nghị 3, đề nghị 4 của bà và ông chúng tôi hoàn toàn không đồng tình vì những đề nghị này không hề có căn cứ pháp lý

về đề nghị 5 chúng tôi xin chuyến đến Viện c, mặc dù theo chúng tôi đế nghị này không thỏa đáng.

Về đề nghị 6 chúng tôi đồng ý vói gia đinh kêu gọi các nhà báo có lương tâm, trọng danh dự, công lý và lẽ phải, có lòng dũng cảm v.v Chúng tôi xin bổ sung thêm: ngoài ra những phấm chất trên, các nhà báo cần tôn trọng sự thật, khách quan và công bằng.

Xin gừi bà và ông lời chào trân trọng.

BÁO SỨC KHỎE & ĐỜI SỐNG

Báo SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *