Bệnh viện của dân P2

giữa người bệnh với nhau. Tất cả đều sống với nhau thuận hòa đầm ấm như một gia đình trong tình thương yêu đùm bọc của cả cộng đồng “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” đúng với ý nghĩa của một nhà thương.” ‘Thương người như thể thương thán”.

Thầy thuốc, nhân viên làm việc trong bệnh viện dù ở bất kỳ cương vị nào, làm việc gi, học hàm, học vị bằng cấp tuy có khác nhau nhưng mỗi ngưởi đểu có vai trò quan trọng của nó và đều phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Dù là người trực tiếp hay người gián tiếp Dù là người lãnh đạo hay nhân viên thừa hành có chung một mục đích duy nhất là chăm sóc và chữa trị ngưòi bệnh – ý nghĩa thật là cao quý.

Mỗi người vào nhà thương làm việc phải mang theo cả tinh thương và trách nhiệm, phải làm việc có nề nếp, có kỷ cương, phải rèn luyện cho mình có tâm, có đức, có tài để hàng ngày có đu nghị lực chiến đấu với bệnh tật, giành giật lại sự sống, xóa đi mọi sự đau khổ, đem lại mọi nguồn hạnh phúc cho mỗi người bệnh và gia đình họ. Mỗi người phải không ngừng trau dồi đạo đức, phong cách nghề nghiệp để có trình độ chuyên môn sâu. trình độ trí tuệ cao, kỹ năng, kỹ xảo giỏi. Người thầy thuốc phải làm được như lời Bác Hồ dậy” Phải thương yêu người bệnh như ruột thịt của mình, phải coi đau đớn của người bệnh như chính mình đau đớn”.

Mỗi người phải có lòng tự trọng và ý thức tự cường giữ gìn sự trong sáng của y đức • y đạo, sự thanh tao, cao đẹp của nghề nghiệp; phải sống vô tư, thân thiết “không màng công danh, không ham tiền bạc” sống xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội “Lương y như từ mẫu”. Xã hội coi người thầy thuốc như người mẹ hiền chứ không hề bắt người thầy thuốc phải như mẹ hiển.

Nêu người thầy thuốc đúng như mẹ hiền thì người bệnh phải tôn trọng thầy thuốc, phải chấp hành nghiêm nội quy, quy chế nằm viện, phải có nghĩa vụ đóng góp xây dụng bệnh viện – Nếu Bệnh viện là nhà bệnh nhân là chủ. Nếu là “bệnh viện của dân” thì toàn dân phải tham gia đóng góp xây dựng Bệnh viện. Toàn dân phải chăm lo nuôi dưỡng đội ngũ thầy thuốc để họ làm tròn vai trò người mẹ hiển. Để người thầy thuốc và người bệnh cùng với cộng đổng phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của toàn dân tộc đã có hàng ngàn năm lịch sử.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *