Cục quản lý dược Việt Nam

Cục quản lý dược Việt Nam xin thông báo…

LTS. Vừa qua, một số báo chí đã đưa tin “Bộ y tế vẫn cấp số đăng ký cho nhiều tên thuốc kháng sinh mà trong nước sản xuất đủ và dư thừa, các thuốc này chú yếu do một số bang Ấn Độ và Hàn Quốc sản xuất.

Đế cung cấp những thông tin dẩy dú và chính xác tới bạn dọc, chúng tôi xin đăng nguyên văn ý kiến cùa PTS. Nguyễn Ví Ninh – Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam – Bộ y tế về vấn đề này.

Ngày 9/9/1996 Thứ trưởng Bộ y tế đã I ký Quyết định số 1522/BYT – QĐ cho phép 207 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt Nam. Sau khi Quyết định được ban hanh một số báo chí đã đưa ‘tin là Bộ y tế vãn cấp số đăng ký cho nhiều tên thuốc kháng sinh mà trong nước đã sản xuất đủ vả dư thừa, các thuốc này chủ yếu do một số hãng Ấn Độ và Hàn Quốc sán xuất. Đây là những thông tin không chinh xác. gây hiếu lầm trong dư luận.

Đế có những thõng tin đầy đu vả chinh xác về vấn đề này, Cục Quản lý dược Việt Nam – Bộ y tế có ý kiến như sau:

‘.Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất thuốc ừong nước phát triển, đổng thời nhằm ổn định thị trường thuốc chữa bệnh, ngày 30/5/1996 Bộ y tế đả có cõng văn sổ 4162/VD qui định danh mục những thuốc nước ngoài không nhận hồ sơ đăng ký bào chế của 63 dưọc chất Trong công văn này cũng nêu rõ. đối với các dược chất này nếu có dạng bào chế đặc biệt như: Thuốc tiêm đông khô. thuốc tiêm dạng hỗn dịch, thuốc dạng dùng cho trẻ em, dạng bào chê kéo dài tác dụng… là những dạng thuốc trong nước chưa sản xuất dược thi vẫn nhận hổ sơ đẻ xem xét cấp sô dáng kỷ. Qui dinh này đã có hiệu lực ngay sau khi ban hành. Vụ Dược trước đày và nay là Cục Quán lý dược Việt Nam đã từ chối tất cả những hổ sơ của những thuốc có chứa các dược chất trên ở dạng bào chế bình thướng.

*. Trong phiên họp Hội đồng xét duyệt thuốc 1 Bộ Y té ngày 9/7/1996 trên nguyên tắc tập trung dân chú, sau khi xem xét Hội đống dã dế nghị lãnh đạo Bộ cáp sỏ đàng ký cho phép 207 lẽn thuốc nuỡc ngoài được lưu hành ớ Việt Nam. Trốn cơ sỏ dó ngày 9/9/1996 Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 1522/BYT-QĐ cho phép 207 tên thuốc nước ngoái được lưu hành ớ Việt Nam.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *