Cục quản lý dược Việt Nam P2

Phân tích chi tiết 207 tên thuốc này thì:

+ Biệt dược chứa Ampicillin có 02 số đảng kỷ do còng ty Bristol Myers Squibb- Pháp đăng ký, hai biệt dược này là dạng Siro không thuộc qui định danh mục trên.

+ Biệt dược có chứa Amoxycillin gồm 13 số đăng ký, trong đó:

■ Có 6 số đăng kỷ là dạng Amoxỵcillin kết hợp với Acid Clavunilic là một acid có tác dụng ức chẻ lactamase, táng tác dụng của Amoxycillin, 6 sản phầm này do công ty ATC (Pháp) và Hãng SmithKline Beecham (Anh) đăng ký – đây lả nhửng sán phấm nôi tiếng đã được dùng ở nhiều nước trên thế giói, trong nuớc chưa sản xuất được.

1 Có 4 số đáng kỷ cho 4 thuốc dạng Siro, trong đó có 01 thuốc do Hãng Kwanstar Co,.Ltd-Taivvan đăng ký và 03 sản phấm do các công ty Pháp đăng ký.

■ Còn lại 03 thuốc dạng viên thuộc danh mục trèn nhưng các hổ sơ của các thuốc này đã nộp từ năm 1995, trước thời điểm ra ván bản. Bộ y tế dã cản nhấc tới thời điểm nộp hổ sơ nên đã quyết định chí cấp sô đáng ký cho các thuốc này được phép lưu hành 3 nám thay cho 5 năm. thuốc này do công ty Ranbaxy Ấn Độ đãng ký Trong quá trình lưu hành thuốc trên thị trường các còng ty được cấp số đăng ký đợt này chưa có vi phạm vé chất lượng. Đối với những thuốc của các Hàng có vi phạm chất lượng Bộ y tế đã có nhiều biện pháp xử lý như. sẽ không cấp số đăng ký mới cho thuốc của hãng đó, thuốc đã cấp số đăng ký nếu một mặt hàng vi phạm 3 lần trong năm sẽ rút số đáng ký. 1

* Đối với Cephalexin – là một Cephalosporin thẻ hệ l-khỏng thuộc danh mục 63 mặt hảng nêu trén vì thuốc này trong nước sán xuất chưa đú nhu cầu cho điều trị cho nên Bộ y tè vẫn cấp số đăng ký binh thường

Cục Quản lý dược Việt Nam xin thông báo để Quí cơ quan có thêm nhũng thông tin về vấn đề nêu trên. Xin trân trọng cám ơn Quí cơ quan dã quan tâm đến sự nghiệp chung Chăm sóc và báo vệ sức khỏe nhân dân. Rất mong được sự hợp tác củá quý cơ quan trong tương lai.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *