Vệ sinh an toàn thực phẩm ở Hà Nội

Theo số liệu của Trung tâm VSDT Hà Nội. hiện toàn thành phố có 134 cơ sở sản xuất rượu, bia, nước giải khát, kem. đá cây; 55 cơ sơ sản xuất bánh mứt kẹo: 540 cơ sở chế biến thực phẩm. 10 trạm cấp nước sinh họat lớn. 18 khách sạn du lịch quốc tế do trung ương quản lý 240 khách sạn mini có hàng ăn và nhà hàng cỏ giường ngủ, gần 20.000 dịch vụ ăn uống trên hè phố (loại có nơi người cố định và có đăng ký); gần 10.000 quản “cóc” bán theo giờ. theo mùa. Hè thông cung cấp thịt bao gồm 130 lò mô và điểm giết thịt: 1.812 bàn bốn thịt. Tất nhiên con số này so với thực tế còn thấp hơn nhiều.

Hiện nay, mạng lưới vệ sinh thực phẩm (VSTP) cuả Thủ đô đã có tới các quận huyện và đang được hình thành ở xã, phường; thế nhưng nền kinh tế thị trưởng đã làm nảy sinh nhiều vấn đề trong đó oó ATVSTP. Các loại hình dịch vụ ăn uống phát triển ngày càng nhiều, đa dạng ở mọi nơi, mọi lúc… tiện thì có tiện, nhưng đã gây khỏng ít khó khăn cho việc quản lý ATVSTP, gây mất vệ sinh, mắt mỹ quan môi trường, gây ra nhiều vụ ngộ độc thức ăn và các bệnh đường tiêu hóa.

Trong 6 thống đầu năm 1996, Thanh tra vệ sinh và Trung tâm VSDT thành phố đã tổ chức thanh tra ATVSTP 15.623 lần tại 10.528 cơ sở và đã xử phạt 2115 đơn vị. Két quả xét nghiệm nhanh tinh bột 4867 mầu cho thấy chỉ 84% sổ này đạt tiêu chuấn vệ sinh (TCVS); trong 2727 mẫu nươc sôi cố 75% đạt TCVS. Kết quả xét nghiệm vi sinh vật 644 mẫu thực phẩm (nước giải khát, bánh kẹo. thức ăn chín, dụng cụ chế biến thực phẩm, bàn tay người phục vụ, nước nhà máy, nước cơ quan) chỉ có 58% số mẫu đạt TC vả trong 278 mầu xỏt nghiêm về hóa lý. chỉ có 64% đạt TC

Nhìn chung mới có khoảng 50% số mẫu đạt tiêu chuẩn về ATVSTP. trong đó các đơn vị chế biến thực phần do Nhà nước quản lý đảm báo chất lượng vs hơn các cơ sở sản xuất tư nhân . Do quy trình công nghệ thủ công chắp vá. không thường xuyên đảm bảo vs nên hay trốn tránh kiểm tra, sổ mẫu không đạt tiêu chuẩn ATVSTP cao hơn, đặc biệt vỉệc sử dụng phẩm màu, đường hóa học chuyển lên các quầy dịch vụ ăn uống ở khắp mọi nơi rồi các vỉa hè chợ Xanh, chợ cóc – rất mất vệ sinh,hay gây ra các vụ dịch đường tiêu hóa. đồng thời làm mất đi mỹ quan thành phổ. Các nguồn thịt mố chưa dược quy hoạch nên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các nguồn thịt từ ngoại thành và các tỉnh lân cận vào thành phố, thông qua kiểm dịch của thú y. Những người làm các dịch vụ ăn uống thường không cố định nên rất khó quản lý về mặt sức khỏe cũng như huấn luyện về ATVSTP, nhiều ngưòỉ dù đã đuọc giáo dục. nhưng coi thường pháp luật nên bìểt sai nhưng vẫn làm

Trong kế hoạch “Hành dộng quốc gia vể dinh dưỡng”, Hà Nội được chọn làm điểm về công tác ATVSTP Đế xứng đáng với sự lựa chọn nay và xứng đáng là Thủ đô của cả nước nên chăng chính quyền các cấp cần quy hoạch tổ chúc tại những khu vực hàng ăn uống trong từng địa bàn xã phường ngành thương nghiệp chì cấp đăng ký kinh doanh khi có đủ đúng chứng nhận về ATVSTP của ngành y lí, tạo điều kiện kinh phí nhất định cho các ngành, đặc biệt là ngành y tế trong lĩnh vực hoạt động giám sát quản lý ATVSTP.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *