Quy định của Tổ chức y tế thế giới về các viện trợ thuốc nhân đạo

Nhầm tránh lãng phí và bảo đảm chất lượng thuốc đến các địa chí cần thiết, trong thời gian qua Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã ban hành quy định mới về các viện trợ thuốc nhân đạo trong những trường hợp thiên tai hay viện trợ nhân đạo. Hướng dẫn mới này được WHO áp dụng kế cả đối với các chương trình viện trợ phát triển.

Theo các quan chức của WHO, hướng dẫn mới này nhằm nâng cao việc sử dụng thuốc viện trợ được tốt hơn, tránh những láng phí không cần thiết. Nó không phải là một quy định quốc tế bắt buộc, nhưng là cơ sở cần thiết để hướng dẫn các quốc gia, các tố chức quốc tế khi tiến hành viện trợ thuốc cũng như khi tiếp nhận chúng.

Theo WHO trong nhiều năm qua, các nước và các tổ chức quốc tế có liên quan hàng năm đã tiến hành những hoạt động quyên góp nhân đạo vê thuốc men cho các vùng thiên tai, nơi chiến sự và các nước nghèo khó Việc này đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, cứu sống được nhiều người, trẻ em cũng như người giả. Tuy nhiên, WHO cho biết có nhiều trường hợp kết quả viện trợ thuốc đã không đem lại hiệu quả mong muốn (như chất lượng thuốc quá hạn. bảo quản không đúng quy định, không có hướng dẫn sứ dụng .) như đã xáy ra ở các vùng thuộc Nam Tư cũ. châu Phi… mà các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu. Việc này buộc WHO phái xem xét lại các hướng dẩn về viện trợ thuốc nhân đạo trong tình hình hiện nay.

Hướng dẫn mới này gồm 12 điều, dựa trên 4 nguyên tắc cơ bản sau:

– Thuốc viện trợ phải đem lại lợi ich tối đa cho người nhận mà chúng có thể.

– Bên viện trợ cần đáp ứng đầy đủ yêu cầu và đề nghị của bên tiếp nhận về các chủng loại thuốc. Việc viện trợ phải tuân theo các quy định về sử dụng thuốc của quốc gia đó.

– Nếu chất lượng thuốc không phù hợp với tiêu chuẩn của bên viện trợ, thì cũng không được chuyển giao cho các nước tiếp nhận.

– Viện trợ nhân đạo về thuốc men phải đem lại hiệu quả cho cả bên viện trợ và bên tiếp nhận.

Hướng dẫn này đã được WHO soạn thảo và ban hành nhằm thay thế cho những quy định mà một số tổ chức như Hội chữ thập đỏ quốc tế, Hội đồng nhà thờ thế giói đã ban hành vàọ những năm 80. Nó cũng được hơn 100 tổ chức quốc tế và tư nhân như UNHCR, UNICEF, MSF. OXPAM. IGRC, CMC, IFRCRDS… nhất trí đề nghị cho áp dụng. I

TRẦN QUÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *