Thả hồ về rừng

dương vật cương to. Mặt khác, anh đặt chiếc ống ở bèn trong như thế nào đế có thể dẫn nước giải, dần tinh trùng ra khỏi cơ thể.

Đã có được ý niệm ban đầu, bác sĩ Huy Phan ngả theo hướng chọn người để thí nghiệm không dựa trên vết thương của thương binh mà chủ yếu chọn người đã có vợ. Trong số năm thương binh anh đang quản lý, có trung uý Chu Thanh Huyền người Hà Nội và thiếu uý Trần Văn Thanh quê ớ Thanh Hóa, anh nên ngả về ai? Huyền đã học hết cấp III, có vẻ thông minh hơn. nhanh nhẹn hơn nhưng…

Anh Huy Phan nêu chính kiến riêng:

– Tôi  đã đến nhà cậu Huyẽn. Vợ Huyền khá xinh, là cô giáo cấp hai thông minh, tháo vát và tinh nghịch. Thanh chưa học hết lớp 6, có vợ là xã viên họp tác xã nông nghiệp. Chúng ta nên chọn Thanh.

– Vi sao vậy?

• Vi quê cậu Thanh chưa có đèn điện. Vì con gái nông thôn thường hiến lành, nhút nhát và dù có muốn cũng không thể bặt công tắc điện khi đang sinh hoạt vợ chồng để kiểm tra xem “cái” cúa chồng đang dùng có khác thường không? Yên trí là chồng mình vẫn như cũ. người vợ không bị ức chế, ánh hưởng tói tư tưởng nên dễ có con hơn.

Các nhà khoa học đều đồng ý vói bác sĩ Huy Phan thiếu uỷ Trần Văn Thanh là thương binh đầu tiên cúa “Công trình C” người trúng số độc đắc vì có vợ ở nông thôn.

Ili. Thả hổ về rừng

Bác sĩ Huy Phan lại gặp thất bại. Đây là thất bại lần thứ 120 hay 150 anh không nhớ chính xác. Từ việc đơn giản như lạng miếng da bề ngang, bề dọc bao nhiêu? Có lộn ngược miếng da đưa phía trong ra ngoài không? Nên khâu miếng da như thế nào để có thề nhét lõi vào được? đến nhũng việc khác, anh đều nếm mùi thất bại.

Bác sĩ Huy Phan không gặp khó khăn trong việc tìm chá độn. Điều các anh phân vân là nên dùng chính xương sườn của người thương binh hay xin một, hai giẻ xương sườn của người mới chết. Vì không nỡ gây thêm đau đớn cho người sĩ quan đã dính vét thương quả hiểm nghèo, các nhà khoa học chọn cách thứ hai. Như vậy, các anh phải cò thủ tục để nhận giẻ xương sườn người mới chết; các anh phải khéo léo tán nhỏ rồi cấy vào trong cái trụ da làm sao cho xương người lạ khỏi bị hoại tử, bị thối và có thể thương binh chấp nhận chung sống hòa binh với vật lạ

Trở ngại lớn nhát đối với ông là chiếc ống dẫn tinh trùng, dấn nước giải. Tất cả mọi loại ống dấn nhân tạo f đều không dùng đươc. Anh chẳng thể chọn loại ống ó đường kính lón. Đã qua vài chục lần khắc phục,

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *