Nạn nhân nữ Á châu bị cưỡng bức

Từ nhiều tháng qua, vấn đề “nạn nhân nữ Á châu bị cưỡng bức làm trò tiêu khiến cho quân viễn chinh phát xít Nhật” đã làm sôi sục dư luận Chính phủ Nhật trong một chừng mực nhất định đã có lỗi tạ lỗi và bồi thường cho những phu nữ nạn nhân còn sống ở Trung Quốc và Triều Tiên.

Nhưng đối với các Tố chức nhân quyến, các nhà nghiên cứu vể tỏi ác chiến tranh vã ngay cả các phụ nữ – nạn nhân còn sống sót thi vấn đề chưa phải đã xong

Một hội nghị vừa tỏ chức ơ Đai học George town ở VVashington đã xem xét bài học quá khứ và những hậu quả của các nhà điếm phục vụ quân đội Nhật từ năm 1932 đến năm 1945. khi chấm dứt đại chiến Thế giới lần thứ hai.

Việc cưỡng bức phục vụ sinh lý này diễn ra vừa do các cá nhân binh lính Nhật bạo hành, vừa do một tập thể binh lính, có tổ chức và được chính thức thừa nhận như một dịch vụ trong quân đội… Kế từ thời đế quốc La Mã cho đến cận đại ở Bangladesh. Việt Nam, Ruanda và Bosnia, nạn cưỡng bức tập thể thường được xem như một sản phẩm chiên tranh xấu xa nhưng không tránh được. Ngay cả theo Công ước Geneve, những vụ hiếp dâm trong thời chiến cũng được ta bằng danh từ kỹ thuật là “những tội vi phạm nhân phẩm” chứ không phải tội ác bạo hành giống tội giết người, gây thương tật và tra tấn mả công ước đặc biệt cấm chỉ. Tờ thời báo New York số 28/6/96 cho biết Tòa án quốc tê La Haye đã xóa bỏ tiền lệ này và lần đầu tiên truy tố 8 giới chức quân sự Xecbia ở Bosnia vả cảnh sát vì tội cưỡng hiếp phụ nữ và coi đó là một tội ác chiến tranh

Ngay từ năm 1932. sau khi chiếm Mãn Châu Nhát đã lập các nhà gọi là “dưỡng quân” đầu tiên ở Thượng Hai. Tuy nhiên loại “nhà điếm” này chỉ trở thành hệ thống vào năm 1937, trước khi diễn ra cuộc chiến tranh A châu – Thái Bình Dương

Theo lời các nạn nhân hồi đó, đôi khi Nhật cũng tuyển mộ các phụ nữ vùng quê Philippin và các nơi khác, nói dối rằng để đi lao động nước ngoài. Nhưng thường là họ bị bắt cóc đưa vào các nhà chứa ở Nhật hoặc các nơi bi chiếm đóng khác. Có khi một phụ nữ phải phục vụ đến 40 lính trong một ngày. Bệnh hoa liễu lan tràn. Các phụ nữ nhiễm bệnh bị buộc hút thuốc phiện liều cao để bớt đau đớn và có thể “phục vụ” nhiều hơn. Những phụ nữ mang thai bị buộc phải phá thai. Còn những người suy kiệt không còn “phục vụ” được nữa bỗng biến mát. Khi quân Nhật rút đi. cấc phụ nữ còn khỏe mạnh đã bị vứt ra mật trận…

Tháng 8 năm 1996, Uỷ ban nhân quyển Liên hiệp quốc đã kêu gọi Nhật Bản hợp tác đế tìm một giải pháp đúng đắn cho vấn đề còn tồn tại này.

Chiến tranh kết thúc, nhân dân nước “mặt trời mọc”, đã dồn sức tái thiết đất nước bị tàn phá nặng nề với hai thành phố tan nát vì bom nguyên tử Nagadaki và Hiroshima. Và chỉ sau hơn 3 thập kỷ, nước Nhật đă trở thành cường quốc kinh tế, kỹ thuật hàng đầu, được thế giới khâm phục. Nhưng dù sao đi nữa, tội lỗi ‘của quá khứ vẫn còn đó…

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *