Yên Bái với chương trình y tế quốc gia

Yên Bái là một tỉnh miền núỉ, kỉnh tế còn nghèo, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, trình độ dân trí thấp, đặc biệt là phong tục tập quán ở các xã vùng cao còn lạc hậu.

Nhưng năm 1996 tỉnh vẫn đạt được những kết quả đáng mừng trong việc thực hiện 7 mục tiêu Chương trình y tế quốc gia.

Về phòng chống sốt rét năm qua tổng số người điều trị sốt rét là 38.304 đạt 76,6% kế hoạch, đã cấp 9.500 chiếc màn cho nhân dân các dân tộc trong vùng trọng điểm sốt rét. Do vậy năm 1996 trên địa bàn không có dịch và không có bệnh nhân nào tử vong do sốt rét.

Với sự phối hợp của các ngành, các cấp và do tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nên đã có 99,3% số hộ gia đỉnh sử dụng muối’ iốt. 12 xã đạt 150% kế hoạch; tỷ lệ bướu cổ chung giảm 3% so vói năm trước. Đã mở 3 lớp tập huấn cho 170 học viên là cán bộ, bác sĩ, y sĩ làm công tác y tế dự phòng ở các huyện, thị về phòng chống các rối loạn do thiếu iốt.

Do làm tốt công tác chỉ đạo và hoạt động đều tay của Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân nên số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 6 loại vacxin (17.860 cháu) đạt 90,89% kế hoạch. Phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván đủ 2 mũi trở lên là 9912 đạt 57,4% kế hoạch.

Chương trình chống lao được triển khai tại 7/9 huyện, trong đó có 102/178 xã, phường đă được triển khai tất, với tổng số lần khám phát hiện bệnh lao là 12026 đạt 23;58% kế hoạch, số người chết do lao giảm đáng kể

Công tác phòng chống, quản lý và thanh toán bệnh phong được Bộ y tế và tổ chức WHO đánh giả cao. Đã khám điéu tra cơ bản cho 115.269 người đạt 82,3% kế hoạch.

Năm qua Yên Bái còn khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng 20 trạm y tế xã. Một số cơ sở kham chữa bệnh dược trang bị thêm nhiều trang thiết bị như máy thở, máy tách oxy. nên dã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh.

LÊ KIM NHUNG

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *