Trình dược viên P2

 – Anh tính, nghề này đâu có cần nhiều kiến thức. Lúc tuyển, họ cũng yêu cầu có bằng cấp đại học Dược, bằng vi tính . ngoại ngữ. Khi có nhiểu người đến xin việc, cỏn báy ra thi tuyên, lảm thư khá nhiêu khê. Nhưng lúc vảo việc chỉ cán thuộc một số bài giới thiệu sản phẩm là đủ. Cái cần nhất là phải “dẻo miệng", đôi khi phải biết nhún mình một chút… Đi chào hàng cho một hảng, một công ty lớn có khi phài cô xài sang cho người ta tin, nế chứ đã phải giàu có gì đâu

 
Khi đã thân tình, anh Ngô Kim Phong – một bác sĩ mới vào nghể chưa đầy hai năm không giấu giếm những điểu khúc mắc.
 
– Mình là bác sĩ, nhưng hàng ngáy phải đưa hảng đến nơi nảy nơi khác chứ có theo dõi việc dùng thuốc đâu mà biết tốt hay xấu. Chi nói theo bài quảng cảo, đôi khi còn phòng đại lèn một chút dè bản được hàng, vẫn biết như thê là “méo mó nghể nghiệp", nhưng khi chưa xin được việc, thì phái lám như thế, chứ có cách nào hơn!
 
Trình dược viên là một nghề có một khoản thu khá hậu hĩnh so với lương viên I chức Nếu là chuyên nghiêp cho các hãng lớn ở thành phố lớn thì 200-300 USD. Nếu là bán chuyên nghiệp ở tỉnh lé thì dưới 100 USD. Muốn cò được khoản lương đó họ phái tìm nhiều cách tiếp cận thị trưởng để bản được một khoản lương hãng tương xứng (Coi như doanh số khoản).
 
Cách thứ nhất là đưa hàng đến "mai phuc* sẵn ớ các cơ sớ khâm chữa bệnh Cac đơn vị này thường thiếu kính phí kinh nién nèn sẵn sàng cho ký gứi, dù là kỷ gửi lâu, đôi khi phái chiu gíá cao hơn một chút.
 
Cách thứ hai là chen hàng mình

Báo sức khỏe và đời sống năm 1999

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *