Trình dược viên P4

bán sỉ không cần cửa hàng Các hãng CSC công ty. và cà vãn phong đạj diên không phải tốn kém đặt chi nhánh ở các tỉnh mà sử dụng đội ngũ đông đảo và linh hoạt này đưa thuốc đến mọi nơi Ngày nay các bệnh viện, các quày bán lẻ có từ 20-30% hàng do họ cung cấp. Lẽ dĩ nhiên công ty dược phấm tính mất đi một khoản chừng ấy doanh sô và địa phương cũng hụt đi số thuế, do tôi bưôn bán trao tay này

 
Hàng của trinh dược viên, người buôn xơng đưa đến không thuần túy là hãng của một hãng một công ty nhát định mà đa dạng do họ khai thác từ các ngụổn khác nhau, đôi khi có cả hàng phi mậu dịch. Có thế nói trong số hàng của họ có những hàng không có nguốn gốc xác định vá đang đặt câu hổi vể chất lượng.
 
Với cách kiên trì đeo bám thuyết phục, trình dược viên… đã tác động không lành mạnh vào thị hiếu dùng thuốc. Ở bệnh viện mặc dù đã có chủ trương dùng thuốc an toàn, hợp lý, tiết kiệm, mặc dù đã có danh mục thuốc do Hội dồna thuốc thòng qua nhưng một số bác sĩ vì nể hay nghe trình dược viên kê các loại thuốc ngoái danh mực (phần lớn là thuốc ngoại đắt tiến) buộc ngưởi bệnh mua. Cách làm này tạo ra sự lộn xộn trong việc quản lý thuốc ở bênh viện.
 
Nhà trường ngày nay có thể không chỉ là nơi đào tạo cán bộ cho Nhà nước như trước đây. Nhưng nếu bao cấp gần như mọi khoản chi phí để đảo tạo, để rối sau khi tốt nghiệp, dược sĩ đi lam trình dược viên cho các hãng, công ty nước ngoài thi cũng là vấn đề đáng để xem xét. Cộng thèm cách lảm không chuẩn mực của đội ngũ này cũng đặt ra cho người quản lý nhiều vấn đề đáng quan tâm. Chấn chinh hoạt động của đội ngũ này cũng là một cách góp phần vào việc lảm ốn định thị trường thuốc trong cả nước.

Báo sức khỏe và đời sống 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *