Trình dược viên P3

vào các quầy bán lẻ của công ty địa phương. Trình dược viên tự đưa hàng đèn quầy với cước phí vận chuyển tháp, không chịu một chi phí hành chính nào, lại không cần hóa đơn nên không phải chịu thuế do đó tạo ra một giá “mềm" hơn giá của công ty địa phương. Khi có khó khăn đột biến, trinh dược viên có thế chấp nhận chịu thiệt để bán được nhiều hàng, sau đó lấy tiền thưởng bù lại. Lẽ ra mậu dịch viên phải lấy hảng tử công ty của mình đế bán lẻ nhưng vi ham giá hạ họ sẵn sàng chấp phận hàng của trinh dược viên.

 
– Cách thứ ba là các hãng, các công ty lớn thưởng chọn luôn dược sĩ làm kế hoạch nghiệp vụ cúa công ty địa phương, dược sĩ lảm công tác cung ứng ở bệnh viện làm trinh duợc viên-nghiệp dư cho mình Khi họ hoàn thành công việc cơ quan cũng là lúc khi họ hoàn thành doanh số khoản của trình dươc viên. Thưc ra trong quan hệ nảy khoán tiền mà các hãng công ty lớn trả cho trình dưoc viên coi như là “món quà biếu*. trái lại trìinh dược viên cũng coi việc mình làm như là một việc phụ chẳng hao công tốn sức gì
 
– Cách thứ tư là các hãng, công ty thưởng dành cho trình dược viên một khoản “chi phi giao tiếp* khá lớn ít thì 100 USD. nhiều thì 200 USD. có thế lập kế hoạch trứơc. nhưng cũng có thể tư chỉ theo định mức rồi thanh toán sau.
 
Bên cạnh đội ngũ trình dươc viên, còn có một đội ngũ khác mà ta quen gọi là “người buôn xong". Số này không có bằng cấp chuyên môn, có khi còn ít chữ (nếu không muốn nói là mù chữ). Họ không ăn lương nơi nào nhưng là “chiếc cầu nối”, khá chặt chẽ giữa nơi bán và nơi mua. Họ có một số ưu thế hơn trình dược viên là không cần vốn mà vẫn có hàng cho nợ, thường xuyên bám sát địa bản nên nắm chắc vả đáp ứng nhanh nhu cầu tử cái lớn đến cái nhỏ, không lệ thuộc nhiều lắm vào một hãng, công ty nào nèn hàng hóa đa dạng. Trong cạnh tranh đôi khi họ có lợi thế hơn trình dược viên.
 
Và những vấn đề đặt ra
 
Trinh dược viên không chi là ngưới giới thiệu thuốc, ngưởi buôn xơng cũng không thuần túy là người -vào chuyến. Trên thực,tế họ là người

Báo sức khỏe và đời sống năm 1999

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *